👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Döda Poeters Sällskap

Skapad 2017-10-10 13:38 i Torpskolan Lerum
I det här arbetet har vi jobbat med lite filmhistoria och sedan gått igenom ett dramas uppbyggnad enligt grekisk dramaturgi. Sedan såg vi tillsammans filmen "Döda poeters sällskap" och uppgiften var då att analysera filmen utifrån den modellen.
Grundskola 8 – 9 Svenska
Hur byggde man upp ett drama i antikens Grekland? Vilka bitar kan vi känna igen i ett drama från vår tid? Här lär ni er olika termer för filmanalys enligt grekisk dramaturgi och ni får även göra ett skrivarbete där ni ska analysera filmen "Döda poeters sällskap".

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Sv
Filmanalys enligt grekisk dramaturgi

Rubrik 1

E
C
A
Skrivförmåga
Här bedömer jag bl.a. din meningsbyggnad, ordval,flyt i texten, hur du använder dig av skiljetecken, styckeindelning, stavning mm.
Du skriver en text med viss språklig variation, enkel textbinding samt i fuvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva en text med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungeranda anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva en text med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Argumentation i texten
Här bedömer jag hur du för fram dina åsikter och tankar och hur du/om du har kopplat dem till dig själv.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydlig framträdande budskap.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och om budskap som kan läsas mellan raderna.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och om budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
Diskussion
Hur du varit delaktig i diskussionerna under lektionstid
Du kan samtal om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.