👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri år 8 HT 17

Skapad 2017-10-10 13:40 i Torpskolan Lerum
Kapitel 2 Geometri - Mattedirekt
Grundskola 8 Matematik
Vi kommer under några veckor att arbeta med området geometri.

Innehåll

Centralt innehåll

 Centrala matteord är:
Area, yta , kvadratmeter, kvadratcentimeter, rektangel, bas, höjd, parallellogram, triangel, cirkel, radie, hektar, kvadratkilometer, skala, symmetri, spegling och rotation. 

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

  • Förklara vad area är för något
  • beräkna arean av rektanglar, parallellogram, trianglar och cirklar
  • använda de vanligaste areaenheterna
  • använda skala och göra mätningar i en ritning
  • förklara spegelsymmetri och rotationssymmetri

Dessutom har du möjlighet att arbeta mer med:

  • att räkna ut begränsningsyta
  • mer om areor av trianglar, cirklar och fyrhörningar
  • att räkna ut befolkningstäthet

 Planering

facit till diagnos och repetition 2  inför prov samt andra facit, se mattebloggen

(finns under rubriken, info från skolan)

 

 

Arbetsplan i matematik år 8D

 

Vecka

Måndag

Tisdag

Torsdag

Läxa torsdagar

35

Vad minns ni från år 7?
 taluppfattningstest

Area för kvadrat,rektangel (s.44), rätvinklig triangel

Höjder och area för triangel (s.46-47) area  parallellogram (s.45), intro läxa


36

Omkrets och area för cirkeln (s.48-49)

Areaenheter- enhetsbyten (s.50-51)

Areaenheter- enhetsbyten (s.50-51)

Läxa 5

37

Räkna ikapp

Area hemma (s.52-53)

Area hemma (s.52-53


 Symmetri
 (s.54-55)
 Sant eller falskt!

 

Läxa 6

38

Diagnos
(s.56-57)Rätta!
Repetera de moment du missat

Fördjupning
begränsningsarea
(s.64-65)

Fördjupning
begränsningsarea
(s.64-65)
 eller repetition 2

 

39

Elevens val

Fördjupning (s.66-67) eller repetition 2

Studiedag

Läxa 7

40

Sammansatta figurer
(s.68-69)

Befolkningstäthet (s.70-71)

Svarta tal s.235

Repetera det man behöver

Läxa 8

41

repetera

 Prov Matte

del1

 

  Prov Matte

del2

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Matematik 7-9

Ej visat
E
C
A
Problemlösning
Formulerar och löser problem med hjälp av matematik.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
Använder och analysera matematiska bergrepp och samband mellan begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Metoder
Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med mycket gott resultat.
Resonemang
Kan föra och följa matematiska resonemang, och
I
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation/Redovisning
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.