👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema trafiken

Skapad 2017-10-10 13:56 i Bårslövs skola Helsingborg
Lpp för arbetsområdet Trafik.
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
En Lpp om trafiksäkerhet.

Innehåll

Målet med undervisningen

I ämnet SO ska eleven göra enkla undersökningar av omvärlden. Eleven ska kunna identifiera riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ge exempel på hur man kan minska riskerna genom säkert beteende i trafiken.
I ämnet svenska och svenska som andraspråk ska eleven kunna lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. Göra muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare, samt använda bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationerna.

Du kommer att få visa att du kan genom att...

*checklista på en säker cykel

*muntligt genom att svara på frågor

*skriftligt genom test

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
    SO  1-3
  • Kunskapskrav
  • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
    SO   3

Matriser

Sv SO SvA
Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att...

Kan inte
Kan
...förklara och beskriva hur man säkrast går över en gata. Vart man tittar och i vilken ordning.
... förklara och beskriva trafikmärkena för stopp, gå och cykla.
...förklara och beskriva regler för hur man som gående och cyklist beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
...förklara betydelsen av att använda reflex och cykelhjälm.
....beskriva hur en säker cykel ska se ut.