👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No 2017-2018

Skapad 2017-10-10 14:34 i Valboskolan - Klass 1-6 Färgelanda
Grundsärskola F – 6

Innehåll

Generell pedagogik planering NO. Under läsåret 2017-2018 kommer vi att arbeta inom följande områden

Mönster och strukturer i naturen

·         Allemansrätten

·         livscykler hos några växter och djur

·         våra årstider och årstidsväxlingar

·         olika överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid

·         vattnets olika former, vilken betydelse har vattnet för liv på jorden

Naturvetenskap i vardagen

·         kompostera organiskt material samt få en förståelse för den processen

·         energianvändning i våra hem idag och historiskt sett.

·         förnybara och fossila bränslen

Kropp och hälsa

·         hur påverkas hälsan av kost, motion, sömn och sociala relationer

·         hur upplever människan ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av sina sinnen

·         Pubertet

Metoder

·         Värderingsövningar

·         Tipspromenad

·         Vi kommer att arbeta tematiskt/horisontell integration om energianvändandet förr och nu. Vi kommer tillsammans med övriga elever på Valboskolan att under starta upp en skolträdgård där vi praktiskt kommer att arbeta med livscykler, våra sinnen, överlevnadsstrategiger och kompostering bland annat.

·         Fältstudier

·         Film foto

·         Experiment

·         Enkel forskning om våra sinnen

·         Redovisning för klasskamrater

·         Skriva dokumentation, som faktatexter

Ord

 

 kretslopp, sinnen, kompostering, förnybara bränslen, fossila bränslen, fast, flytande, gas