👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 17-18 L

Skapad 2017-10-10 14:35 i Valboskolan - Klass 1-6 Färgelanda
Grundsärskola F – 6

Innehåll

 

Mål

 

Tala och lyssna:

 

- Kunna hålla en muntlig presentation inför gruppen och berätta om något som du tagit reda på fakta om.

 

- Med egna ord kunna återge innehållet i en berättelse som du hört.

 

Läsa:

 

- Kunna läsa enkla berättande texter med flyt.

 

- Öka din läsförståelse så du kan läsa och ta till dig innehållet i enkla texter.

 

- Kunna hämta information från enkla faktatexter i böcker eller på internet.

 

- Öka din läshastighet.

 

- Kunna jämföra olika sorters texter; en enkel faktatext och en berättande text.

 

Skriva:

 

- Till en bild kunna skriva en text med flera meningar.

 

- Kunna skriva en text med inledning, händelseförlopp och avslutning.

 

- Kunna skriva meningar med mellanrum mellan orden, stor bokstav i början och punkt på slutet.

 

- Öka förmågan att stava ljudenligt stavade ord, ord med dubbelteckning och ljudstridigt stavade ord. Kunna använda rättstavningsfunktionen på datorn.

 

 

 

Undervisningens innehåll:

 

- Du får söka information i böcker och på websidor och sammanställa en presentation.

 

- Du får läsa enkla böcker som vi sedan diskuterar innehållet i.

 

- Du får göra en berättelsebok med bilder som du valt.

 

- Vi tränar på att bygga upp en berättelse med inledning, händelse och avslutning.

 

- Du får skriva för hand och på dator. När du skriver på dator får du gärna använda programmet symwriter där det kommer upp bilder när du skriver.

 

- Du får arbeta med läsning och skrivning enskilt med en fröken och självständigt i arbetsböcker.