👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 1

Skapad 2017-10-10 14:43 i Wieselgrensskolan Helsingborg
En planering över arbetet med matematik i årskurs 1.
Grundskola 1 Matematik
Matematik årskurs 1.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att...

 

Undervisningens innehåll. Vad?

Under årskurs 1 kommer vi arbeta med följande arbetsområden.

Aritmetik - Taluppfattning  och talanvändning

 • Kunna dela upp tal inom talområdena 0-5 samt 6-10.
 • Kunna talkamraterna inom talområdet 0-10.
 • Förstå vad addition/plus är.
 • Förstå vad subtraktion/minus är.

Problemlösning

 • Kunna göra egna räknehändelser.
 • Kunna berätta om din räknehändelse så att andra förstår.
 • Kunna visa genom att berätta eller rita bild hur du löser ett enkelt matematiskt problem.

Algebra

 • Förstå likhetstecknets betydelse.
 • Kunna beskriva enkla mönster i talföljder.
 • Kunna fortsätta enkla mönster med till exempel symboler eller ljud.

Geometri

 • Kunna förstå och använda vanliga lägesord som till exempel under, bredvid, först, sist, ovanför, höger och vänster.
 • Kunna namnge beskriva och rita cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
 • Mätning av läng i meter, volym i liter, massa i kilogram.
 • Årstidernas, månadernas och veckodagarnas namn.
 • Avläsa analog klocka hel och halv timme.

Undervisningens innehåll. Hur?

Vi varierar matematikundervisningen för att utveckla, träna och befästa förmågor och kunskaper. Det matematiska samtalet är viktigt för att utveckla det matematiska språket med ord och begrepp. Vi samlas ofta på vår stora matta för  att ha genomgångar, träna samt repetera olika moment. Vi använder olika verktyg för att träna och befästa såsom olika spel, lekar, appar på Ipad, träning på olika mattesajter, läroböcker, övningspapper, sifferkort, olika plockmaterial, pengar mm. 

 • Arbete med problemlösning enskilt och i grupp. Att visa hur du löst problem genom att t ex rita och förklara för andra hur du har tänkt.
 • Arbete med uppdelning av tal, talkamrater.
 • Addition, subtraktion och likhetstecknet.
 • Träna att mäta volym, vikt och längd.
 • Tränar de geometriska formerna och samtalar om deras olika egenskaper.
 • Tränar analog klocka hel och halv timme.
 • Arbetar med årets indelning i både matematik- och no-undervisningen.
 • Övningar som tränar lägesord.

Bedömning

Bedömning av ovanstående sker kontinuerligt under arbetets gång i form av olika diagnoser och matematiska samtal. Bedömningar hittas under fliken Kunskaper.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3