👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma 2017-2018

Skapad 2017-10-10 14:57 i Valboskolan - Klass 1-6 Färgelanda
Grundsärskola F – 6

Innehåll

Generell planering Matematik, under läsåret 2017-2018 kommer vi att arbeta med följande områden

Matematik – Mål, innehåll

Problemlösning

·         Kunna lösa vardagliga matteproblem och enkla textuppgifter

Taluppfattning och tals användning

·         Öka förmågan att räkna addition och subtraktion inom området 1-1000.

·         Kunna läsa, skriva och storleksordna tal mellan 1 och 1000.

·         Känna till hur man räknar med uppställning i addition och subtraktion

·         Känna till multiplikation och division, tabell 2, 3, 5 och 10.

Tid och pengar

·         Öka kunskapen om klockan. Kunna kvart i, kvart över och minuter.

·         Öka kunskapen om pengar och dess värde.

Sannolikhet och statistik

·         Avläsa enkla diagram och tabeller

Geometri

·         Känna till några matematiska begrepp som längd, bredd och höjd

·         Kunna mäta och väga och känna till de vanligaste längd- vikt- och volymenheterna.

·         Känna till några geometriska former och kroppar samt begreppen hörn sida kant

·         Förstora och förminska enkla bilder

 

Metod

·         Du får träna på matte-strategier som att använda dig av 10-kamrater och dubblor när du räknar.

·         Du får använda laborativt material, som klocka, pengar, klossar och tallinje.

·         Vi arbetar ämnesövergripande med matematik (t.ex. i hemkunskap och slöjd).

·         Du får arbeta med matematik enskilt med en fröken, tillsammans med en kamrat och självständigt i dina böcker.

·         Vi går igenom olika valörer på mynt och sedlar och deras värde i relation till varandra.

 

·         Du får praktiskt träna på att väga och mäta.