👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv 2017-2018 A

Skapad 2017-10-10 15:00 i Valboskolan - Klass 1-6 Färgelanda
Grundsärskola F – 6

Innehåll

Generell planering Svenska 2017-2018

Innehåll

Tala lyssna och samtala

·         Muntlig presentation, kunna berätta om något nytt du lärt dig inför dina klasskamrater

·         Kommunikation och samtalsregler som turtagning och talutrymme

Läsa och skriva

·         Förstå sambandet mellan ljud och bokstav

·         Para ihop Gemener och versaler

·         Kunna ljuda och läsa enstaviga ord

·         Kunna skriva enstaviga ord

·         Använda olika skrivverktyg som penna och ordbehandlingsprogram med bildstöd.

Berättande texter och fakta texter

·         Kunna ta del av och förstå olika typer av texter som till exempel faktatexter, poesi och sagor

Språkbruk

·         Arbeta med språkliga strategier som till exempel tankekartor

 

 

Metod

·         I tematiskt arbete kommer vi att läsa, lyssna och titta på tekniken utvecklats under tid, vi ska sedan muntligt presentera olika delar av det vi lärt oss för klassen.

·         I ”en till en” arbetet kommer vi att träna på att läsa enstaviga ord

·         Vi kommer att arbeta med Bornholmsmodellen.

·         En dag i veckan kommer vi att skriva om veckan, på dator. Vi kommer också att skriva med symwriteri ”en till en” arbetet.

·         I våra tema som kommer att löpa som en röd tråd under hösten och kanske en bit in på våren kommer vi att på olika sätt ”läsa” olika texter.

·         I temaarbetet kommer vi att öva oss på att använda tankekartor

·         På morgonsamlingen övar vi på turtagning och samtalsutrymme

 

·         Appar på Ipaden, Skolplus och andra spel som tränar ljud, bokstäver samt läs och skrivinlärning.