👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma 2017-2018 A

Skapad 2017-10-10 15:02 i Valboskolan - Klass 1-6 Färgelanda
Grundsärskola F – 6

Innehåll

Generell planering Matematik, under läsåret 2017-2018 kommer vi att arbeta med följande områden

Innehåll och mål

Problemlösning

·         Pröva olika strategier för matematisk problemlösning i vardagen

Taluppfattning och tas användning

·         Likhetstecknet innebörd

·         Kunna siffrorna upp till 20

·         Kunna ramsräkna upp till 30

·         Känna till hur man räknar addition, kunna ”en mer”

·         Känna till hur man räknar subtraktion ”en mindre”

Tid och pengar

·         Öka kunskapen om klockan, i första hand analog halvtimma

·         Kunna några av våra mynt och sedlar samt förstå deras olika värde

Sannolikhet och statistik

·         Bekanta oss med diagram

Geometri

·         Ha kunskap om hur man mäter längd, vikt och volym

 

Metod

·         I ”en till en arbete” och under matematiklektionerna får du träna ramsräkning och siffror.

·         Du får träna på olika strategier i hur man delar upp tal samt hur mad arbetar med addition och ”en mer” och subtraktion ”en mindre”

·         Vi går igenom olika valörer på mynt och sedlar och deras värde.

·         Vi kommer att arbeta ämnesövergripande med matematik, vi kommer att arbeta med olika teman och då måste vi använda matematik i fler ämnen

 

·         Du kommer att få arbeta praktiskt med pengar och pengars värde, du kommer också att arbeta praktiskt med att mäta och väga