👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5

Skapad 2017-10-10 15:04 i Allerums skola Helsingborg
Grundskola 5 Svenska
Vi ska träna på flera olika saker. Här nedan kan du läsa mer om det!

Innehåll

Målet med undervisningen

 

Förmågor

 Du ska utveckla din förmåga att:

 • Läsa och förstå olika texter
 • Skriva olika sorters texter
 • Bearbeta texterna efter de råd du får
 • Tala och samtala i olika sammanhang
 • Tolka och värdera olika sorters källor
 • Kombinera text och bild

 

 Så här ska vi arbeta

Under läsåret kommer vi att arbeta med:

 • Läsförståelse av skönlitterära texter och faktatexter. Du ska träna dig i att bli en aktiv läsare som kan läsa mellan raderna och dra rimliga slutsatser.
 • Daglig läsning (50 sidor/vecka)
 • Ge boktips till klassen
 • Läslogg - du får olika uppdrag, där du ska tänka och fundera kring det du läst
 • Skrivandet på olika sätt med texter och skrivaktiviteter, där din skrivförmåga utvecklas inom olika genrer (=texttyper)
 • Kamratbedömning
 • Bearbeta texterna utifrån de råd som kamrater och pedagogerna ger.
 • Göra presentationer (muntligt, skriftligt och med digitala verktyg)
 • Kombinera text och bild så dina texter blir mer levande
 • Studieteknik
 • Skriv- och stavningsregler
 • Grammatik
 • Använda källkritik i informationssökningen

Detta kommer att bedömas

Bedömningen finner du i matrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Läsa
Du kan med ganska bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar.
Skrivregler
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Skriva berättelser
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och en utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med väl utvecklade beskrivningar och en väl utvecklad handling.
Skriva olika slags texter
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, fungerande struktur och med viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativ tydligt innehåll, ganska väl fungerande struktur samt ganska god språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, fungerande struktur och god språklig variation.
Information och källkritik
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas.
Omdömen
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Använda bild och text
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder tillsammans med dina texter, för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder tillsammans med dina texter, för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder tillsammans med dina texter, för att göra budskapen starkare och mer levande.
Muntlig redovisning
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra.
Samtal
Du kan i samtal ställa frågor och säga vad du tycker om saker så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan i samtal ställa frågor och säga vad du tycker om saker så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Du kan i samtal ställa frågor och säga vad du tycker om saker så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt.