👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2017-10-10 15:42 i Tunets skola Borlänge
Detta arbetsområde handlar om Gustav Vasa och hans söner och om reformationen. Boktryckarkonsten och om händelser ute i världen.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Historia
Gustav Vasas betydelse för Sveriges utveckling under 1500-talet. Varför åker vi Vasaloppet? Varför firar vi nationaldagen 6 juni?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska:

Veta något om hur man levde på 1500-talet och vad som hände då.

Veta vem Gustav Vasa var, hur han levde, regerade och hur han påverkat vår historia.

Kunna berätta något om Gustav Vasas söner och deras liv.

Kunna använda dig av din kunskap om människors levnadsvillkor och värderingar då och jämföra med hur det är idag.

Känna till förändringar inom svenska kyrkan.

Känna till någon uppfinning, några upptäckare och deras upptäcksfärder, ex Columbus och Gutenberg.

 

 

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

-Läsa faktatexter tillsammans. Lyssna till några berättelser om Gustav Vasas äventyr.

-Göra anteckningar.

-Titta på film.

-Lyssna på genomgångar delta i diskussioner och resonemang.

Vad som kommer att bedömas:

-Dina kunskaper genom att lyssna på när du samtalar och berättar. Bland annat hur väl du förklarar och använder historiska begrepp.

-Din förmåga att kunna använda dig av dina kunskaper och jämföra levnadsvillkor med idag för att se likheter och skillnader.

-Din förmåga att föra enkla resonemang om orsaker till vilka värderingar man hade och hur samhället har förändrats.

-Din förmåga att kunna berätta om hur man levde under 1500-talet vem Gustav Vasa var som viktiga händelser under denna tidsperiod.

Uppgifter

 • Vasatid

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi Re
Vasatiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att tolka historien
Tex vilka källor är pålitliga och varför?
Du kan tolka och visa spår av Vasatiden i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i hur man berättar om historiska händelser, personer och tidsperioder
Du kan tolka och visa spår av Vasatiden i vår tid och föra utvecklande resonemang om varför det finns likheter och skillnader i hur man berättar om historiska händelser, personer och tidsperioder
Du kan tolka och visa spår av Vasatiden i vår tid och föra välutvecklande och nyanserande resonemang om varför det finns likheter och skillnader i hur man berättar om historisk händelser, personer och tidsperioder.
Att använda historiska begrepp
t ex Unionskung, blodbad, arvrike, landsfader, tidslinje, reformation, mm
Du använder de historiska begreppen på ett huvudsak fungerande sätt när du studerar det som hänt och de personer som varit aktiva under Vasatiden, och resonerar om hur man använder historia.
Du använder de historiska begreppen på ett relativt fungerande sätt när du studerar det som hänt och de personer som varit aktiva under Vasatiden. och resonerar om hur man använder historia.
Du anäver de historiska begreppen på ett väl fungerande sätt när du studerar det som hänt och de personer som varit aktiva under Vasatiden, och resonerar om hur man använder historia.
Kunskaper om historiska personer och skeenden
T ex Stockholms Släkten Vasa och hur Gustav Vasa styr Sverige. Reformationen. mm
Du har grundläggande kunskaper om historiska personer och vad som hänt under Vasatiden. Det visar du genom att föra enkla resonemang som till viss del bygger på fakta om varför det förändras både i samhället och för människorna.
Du har goda kunskaper om historiska personer och vad som hänt under Vasatiden. Det visar du genom att föra enkla resonemang som till stor del bygger på fakta om varför det förändras, både i samhället och för människorna.
Du har mycket goda kunskaper om historiska personer och vad som hänt under Vasatiden. Det visar du genom att föra enkla resonemang som till stor del bygger på fakta om varför det förändras både i samhället och för människorna.

Redovisningsform

Muntliga diskussioner i helklass och i grupp Redogörelse i form av sammanställningar av anteckningar från filmer. Inlämningsuppgift på Unikum
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3