👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÖVERGRIPANDE BILDMATRIS åk 4-6 2017/2018

Skapad 2017-10-10 16:07 i Tunaskolan medarbetarsamtal Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av olika typer av bilder. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan vi utveckla vår kreativitet och bildskapande förmåga.

Innehåll

Mål

Du ska träna på att utveckla dina förmågor i att:

-  kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
-  skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
-  undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
-  analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

 

 

 

Arbetssätt

Du kommer få möjlighet att:


-  framställa berättande och informativa bilder (t.ex. serier, illustrationer till text)  
-  arbeta med olika hantverksmässiga tekniker, verktyg och material i form av  (t.ex. teckning, måleri, tryck, collage, montage, tredimensionell modellering)

- arbeta med olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder (t. ex. linjer, färger, nyanser)

-  arbeta med digitala tekniker, verktyg och material i form av  (t.ex. fotografering, datorredigering, powerpointpresentation)

-  analysera historiska, samtida och egentillverkade bilders uttryck, innehåll och funktioner  och vilka budskap de förmedla (t.ex. reklam - och nyhetsbilder, konst -, dokumentärbilder och arkitektoniska verk)

-  reflektera över ditt eget bildskapande samt arbeta med kamratbedömning

- lära nya ord att använda i samtal och när du läser och skriver om bilders utformning och budskap

 

 

 

Bedömning

Kunskapsmarkör, visad kunskapsmatris, (ev. kopplad bedömningsmatris). Kunskapsutvecklingen går att följa i elevens lärlogg.

Reflektion och utvärdering

Beskriv din grundidé och berätta varför du vill göra så.
Hur har arbetet gått framåt under lektionerna? Har du kunnat förändra något så det skulle kunna gå bättre?

När du stöter på problem, hur löser du dom?

Hur fungerar feedback? Får du rätt hjälp av lärare och klasskamrater?

Blev du nöjd med resultatet? Berätta varför.

Vilket bildarbete är du mest nöjd med? Varför tycker du att just det arbetet blev bra?

Matriser

Bl
Bild

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
FRAMSTÄLLA BILDER
- berättande - informativt - säljande - likt objektet - specifik konststil - specifikt tema
Du framställer bilder som har; Delvis genomarbetade uttrycksformer Enkelt bildspråk
Du framställer bilder som har; Relativt väl genomarbetade uttrycksformer Utvecklat bildspråk
Du framställer bilder som har; Väl genomarbetade uttrycksformer Utvecklat bildspråk
TEKNIK, VERKTYG, MATERIAL
- måla - teckna - skulptera - klippa - montera - fotografera - datorredigera - blandtekniker
Du kan använda teknikerna, verktygen och materialen på ett; I huvudsak fungerande sätt
Du kan använda teknikerna, verktygen och materialen på ett; Relativt väl fungerande sätt och varierande
Du kan använda teknikeren, verktygen och materialen på ett; Väl fungerande sätt, varierande och idérikt
KOMBINERA
- storlek - placering - riktning - rörelse - linjer - fält - färger - nyanser - former - mellanrumsformer - yta - strukturer - format
Du kan kombinera bildelement på ett; i huvudsak fungerande sätt
Du kan kombinera bildelement på ett; relativt väl fungerande sätt
Du kan kombinera bildelement på ett; väl fungerande sätt
UTVECKLA IDÉER
genom att; - återanvända och bearbeta inspirationsmaterial - använda egna idéer - tänka nytt och annorlunda - lekfullt förhållningssätt
Du kan; bidra till att utveckla idéer
Du kan utveckla delvis egna idéer
Du kan; utveckla egna ideér
VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV
EGENHJÄLP Det du GÖR på lektionen som driver ditt arbete framåt, för att nå resultatet du vill åt; - arbetsprocessen
Du väljer metoder som; med hjälp leder framåt
Du väljer metoder som; efter bearbetningar leder framåt
Du väljer metoder som; leder framåt
OMDÖMME
EGENHJÄLP Det du SKRIVER i din; 1. lärlogg 2. (kunskapsmatris) OM; - arbetsprocessen - kvaliten i bildarbeten
Du kan ge omdömmen som är; enkla
Du kan ge omdömmen som är; utvecklade
Du kan ge omdömmen som är; välutvecklade
TOLKA, RESONERA, KOPPLA
ANVÄNDER/FÖRSTÅR - bildspråkets ord, termer och begrepp ANALYSERA/FÖRSTÅR - bilders budskap, uttryck och funktion ANALYSERA/KOPPLA/FÖRSTÅR - förstå och sätta in bilden till sitt historiska sammanhang och koppla ihop det till nutida händelse.
Du kan resonera i text och tal; Enkelt och till viss del underbyggt
Du kan resonera i text och tal; Utvecklande och relativt väl under byggt
Du kan resonera i text och tal; Välutvecklande och väl under byggt