Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä läsåret 17-18 åk 9 Svenska NS

Skapad 2017-10-10 17:41 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP-mall framtagen för Lilla Järnåkraskolan, Vegaskolan, Järnåkraskolan och Klostergårdsskolan i Lund. Mallen är anpassad till Lgr 11.
Grundskola 9 Svenska

Innehåll

Mål för elev

läsa olika slags texter med god läsförståelse

skriva olika slags texter med god kvalitet (innehåll, struktur och språk)

samtala och diskutera samt genomföra muntliga redogörelser med god kvalitet 

 

Genomförande 

Hittills under läsåret har vi arbetat med:

Att träna inför höstens nationella prov (samtala och diskutera)

Att skriva ett brev

Att läsa och analysera en bok, Intet av Janne Teller

Att skriva en debattartikel (efter att ha läst exempel)

Att skriva en resonerande text (efter att ha läst exempel och skrivit i par med kamratrespons)

Att läsa och analysera en bok, Ryttarna av Mats Wahl

Att läsa texter och träna läsförståelse

Att träna på gestaltande beskrivning

Att läsa och analysera en bok, Som hund som katt av Per Nilsson

Att skriva en krönika (efter att ha läst exempel och skrivit i par med kamratrespons)

 

Bedömning

Bedömningen sammanfattas i matrisen nedan. Under de olika momenten arbetar vi med exempel och/eller lärandematriser för att eleverna ska lära sig känna igen bedömningsnivåerna.

 

Innehåll

läsa och skriva

tala, lyssna och samtala

berättande texter och sakprosatexter

språkbruk

informationssökning och källkritik

 

Kursplanemål

formulera sig och kommunicera i tal och skrift

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

söka information från olika källor och värdera dessa

Matriser

Sv
Jä läsåret 17-18 åk 9 Svenska NS (Ej avslutad)

Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
grundläggande
god
mycket god

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande
Struktur
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande
Språk
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande

Tala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
för samtalen och diskussionerna framåt
för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Muntliga redogörelser
enkla
utvecklade
välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: