Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2017-10-10 18:32 i Bohusskolan Ale
Ekologi
Grundskola 7 – 9 Biologi
Ekologi - en vetenskap om samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i. Alla levande organismerna påverkas av varandra och av miljön: ljus, tillgång på vatten, temperatur, vindar, föroreningar, nederbörd, berggrundens innehåll tillgång till närsalter. Källförteckning: Gleerups Utbildning AB Biologibok Titano Filmer från Youtube.com

Innehåll

Forskning:

Australiens elkostnader kommer att dämpas tack vare ett nytt Tesla Solar Projekt

https://www.universal-sci.com/headlines/2018/2/28/australias-electricity-costs-will-plummet-thanks-to-a-new-tesla-solar-project

 

Bra länkar till skriftlig arbete:

Resonera kring frågan:

Varje år dör ett par miljoner människor i världen på grund av diarré och andra sjukdomar som orsakas av förorenat vatten. Vad kan vi i Sverige göra åt detta?

1. Skriv en text högst två A4 sidor 1000 ord typsnitt Time Roman 12. Vill du så kan du göra en Power Point presentation och visa för klassen.

Ta reda på:

1. Varför finns det så lite sötvatten?

2. Vad används jordens vatten till?

3. Vilka rättigheter och skyldigheter vi människor har?

En Droppe Vatten.  -   Läs sidan: 4,7,8,12,13,14,15,16

Läs texter i länkarna nedan:

Kranvatten vs flaskvatten

Forskning & Framsteg

http://www.wwf.se/naturvaktarna/source.php/1160585/Vatten%20p%20hllbar%20vg%20feb%202008.pdf

http://www.wwf.se/source.php/1116621/wwf-1076303.pdf

 

 

VAD:

Vi kommer lära oss några nya viktiga begrepp:

 • Ekologi - en vetenskap om samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.
 • Ekosystem - ett begränsad område där vi studerar samspel mellan alla varelser som lever i en vald område.
 • Population och samhälle - alla växter och djur som tillhör samma art inom ett ekosystem bildar en population.
 • Nedbrytare - bakterier och svampar, de lever på döda växter och djur, då förvandlas döda organismerna till jord igen.
 • Ekologisk nisch - de delar av ekosystem som en viss art utnyttjar
 • Näringskedja - ett modell som förklarar hur organismerna är beroende av varandra
 • Producent - växter som producerar näring
 • Konsument - växtätande djur
 • Toppkonsument - rovdjur
 • Näringsväv - Olika näringskedjor, där vissa arter är beroende av olika näringskedjor
 • Näringspyramid - visar att det försvinner energirik näring på vägen från växterna till rovdjuren. Det behövs mycket växter för att försörja ett litet antal rovdjur.
 • Närsalternas kretslopp 
 • Kolets kretslopp
 • Vattnetskretslopp
 • Skogen som ekosystem
 • Giftiga ämnen i naturen: Tungmetaller, läkemedel, DDT, 
 • Utmärkta varor
 • Koldioxid i atmosfären
 • Varmare på jorden 
 • Konsekvenserna av globala uppvärmningen
 • Konsekvenser - Ekologisk fotavtryck
 • Turism och miljö
 • Hållbar utveckling

DU skall kunna förklara:

 • Förstå vad som begränsar hur stor en population är

 • Förstå varför varje led i en näringskedja innebär förlust av energirik näring

 • Veta hur förutsättningarna för livet i en sjö förändras med årstiderna 

 • Förstå varför rovdjuren ofta drabbas värst av miljögifter

 • Ha fördjupad kunskap om miljöproblem som rör tex försurning, växthusgaser och ozon 

 

HUR?

Vi kommer arbeta i diskussionsgrupper och svara på några frågeställningar

Titta på filmer

Se på genomgångar och Power Point

Bedömning:

 • Uppgift – där eleven granskar, kommunicerar och tar ställning.

 

Granska, kommunicera och ta ställning

Eleven: E

Tar ställning med enkel motivering

För enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans

Skapar enkel redovisning med viss anpassning till syfte och målgrupp

Eleven: C

Tar ställning med utvecklad motivering

För utvecklade och relativt väl underbyggda resone- mang om informationens och källornas trovärdighet och relevans

Skapar utvecklad redo- visning med relativt god anpassning till syfte och målgrupp

Eleven: A

Tar ställning med välutveck- lad motivering

För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans

Skapar välutvecklad redovisning med god anpassning till syfte och målgrupp 

 • Laboration – där eleven gör systematiska undersökningar.
 • Provfrågor – där eleven använder begrepp, teorier och modeller.

  Power Point  av Helene Hultqvist - Ekologi i Insjö

Power Point av Moa Wikner Ekologi - samspel mellan organismer och den omgivande miljö

Uppgifter

 • Ekologi test - Kan jag?

 • 1. Debatt Tema: Är flaskvatten en miljöbomb?

 • Ekologi Test - Kan jag?

 • Vatten som resurs

 • Ta ställning till miljön - Klassaktivitet

 • Labb - Plankton i dammar

 • Labb - Hur ändras PH- värdet?

 • 2. Debatt - Tema: Jeans vs Vatten och Miljö

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Ekologi - granska, kommunicera och ta ställning

Nivå E
Eleven:
Nivå C
Eleven:
Nivå A
Eleven:
Resonera, välja och granska källorna
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
För utvecklade och relativt väl underbyggda resone- mang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Redovisa
Skapar enkel redovisning med viss anpassning till syfte och målgrupp
Skapar utvecklad redo- visning med relativt god anpassning till syfte och målgrupp
Skapar välutvecklad redovisning med god anpassning till syfte och målgrupp
Ta ställning
Tar ställning med enkel motivering
Tar ställning med utvecklad motivering
Tar ställning med välutveck- lad motivering
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: