👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2017-10-10 18:59 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Vi räknar till 10 och lär oss tal inom talraden 0-10. Vi räknar addition och subtraktion. Vi räknar dubbelt och hälften och poängterar likhetstecknets betydelse. Vi lär oss om udda och jämna tal.
Grundskola 1 Matematik
Du ska samtala om, lösa problem och redogöra för matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Du ska utveckla din förmåga att samtala om, lösa problem och redogöra för matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

 

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att...

- hantera talraden 0-10 och framåt efter egen förmåga.
- göra uträkningar med addition och subtraktion.
- förstå likhetstecknets innebörd.
- räkna med tvillingar (2+2, 3+3, 4+4,5+5,6+6 osv)
- använda begreppen: dubbelt, hälften, udda och jämna tal, större än, mindre än, fler och färre.

Jag bedömer din förmåga att göra detta genom att observera...
- ditt deltagande i samtal och diskussioner.
- det du skriver och räknar.
- hur du löser uppgifter.
- hur du självskattar dig efter avslutat område, vad har varit svårt-lätt?

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att utgå ifrån matematikboken "Mera favorit matematik 1a".

Du kommer att...

- vara delaktig under gemensamma genomgångar.

- arbeta enskilt i din matematikbok.

- arbeta med konkret material i både grupp, par och individuellt.

- få möjlighet till mängdträning av rutinuppgifter på bland annat en iPad.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3

Matriser

Ma
[Unikum] Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (muntligt) HT åk 1

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talraden: Ramsräkna
Alla nivåer
Talraden: Räkna uppåt
Alla nivåer
Talraden: Räkna nedåt
Alla nivåer
Talraden: Efter
Alla nivåer
Talraden: Före
Alla nivåer
Antalskonstans
Lägre nivå, mellannivå
-----
Subitisera/uppskatta
Alla nivåer
Namnge tal
Alla nivåer
Fler
Alla nivåer
Färre
Alla nivåer
Uppdelning av tal
Alla nivåer
Hälften
Alla nivåer
Dubbelt
Alla nivåer