Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Offentlig utsmyckning - Parafras

Skapad 2017-10-10 19:06 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Eleverna kommer att avbilda konstverk, göra s.k. parafraser, analysera verk samt få viss teoretisk kunskap om kända konstnärer.
Grundskola 9 Bild
Vilka bilder finns i vår vardagliga miljö - bilder vi möter varje dag? Vi kommer att göra om en bild utifrån genus- och samtidsperspektiv och fundera på vilka värderingar som uttrycks i bilden.

Innehåll

Syfte

Vi studerar bilder som finns i den offentliga miljön. 

Centralt innehåll

Vi studerar bildbudskap som finns i vår närmiljö. 

Vi övar på att använda ett naivistiskt uttryckssätt med ett berättande  innehåll.

Avsändaren kommer att vara densamma men budskapet är anpassat efter samtida värderingar och synsätt.

Konkreta mål

Öva på att analysera bilder, samt återanvända dessa för att skapa egna bilder, uttryck och idéer.
Kommunicera med bild för att uttrycka en idé.
Arbeta med hela processen från idé till färdig produkt.

Bedömning

Bedömningen görs utifrån hela matrisen.

Uppgifter

 • Offentlig utsmyckning - Parafras

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: