👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Taluppfattning" åk 4 ht-17

Skapad 2017-10-10 20:29 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 4 Matematik
Taluppfattning

Innehåll

Undervisningens innehåll

Inom arbetsområdet taluppfattning ska du få träna på att... 

- läsa tal inom talområdet 0-10000. 

- skriva tal inom talområdet 0-10000. 

- förstå och använda positionssystemet. 

- jämföra och storleksordna tal. 

- läsa av och sätta ut tal på en tallinje. 

- avgöra om ett tal är jämnt eller udda. 

- avrunda tal. 

- räkna addition och subtraktion med huvudräkning inför nästa arbetsområde. 

- lösa enkla problem. 

Vi kommer även att titta på andra kulturers talsystem t ex hur man skrev tal och siffror i det gamla Egypten. 

Arbetssätt

Undervisningen kommer att bestå av

 • genomgångar.
 • aktiviteter med praktiskt och laborativt material.
 • problemlösning.
 • färdighetsträning med hjälp av digitala verktyg (dator/Bingel), arbetsblad, spel och övningar samt Gleerups digitala läromedel matematik år 4.
 • läxor/läxgenomgångar.
 • diagnos och självbedömning. 

Bedömning

Måluppfyllelse för momenten inom arbetsområdet dokumenteras nedan i avprickningsmatrisen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
TALUPPFATTNING åk 4

På god väg
Kan
Du kan förklara begreppen siffra, tal, talsort, tallinje, udda, jämna.
Du kan läsa tal inom talområdet 0-10 000.
Du kan skriva tal inom talområdet 0-10 000.
Du förstår och kan använda positionssystemet.
Du kan dela upp tal i tusental, hundratal, tiotal och ental, t ex 4235=4000+200+30+5 Du kan sätta ihop tal, t ex 2 tusental, 4 hundratal, 1 tiotal, 9 ental = 2419 Du vet hur mycket en siffra i ett tal är värd, t ex Hur mycket är siffran fem värd i 253?
Du kan jämföra och storleksordna tal.
Vilket tal är minst/störst? Vilket tal kommer före? Efter?
Du kan använda tallinjen.
Du kan sätta ut tal på en tallinje. Du kan läsa av en markering på en tallinje.
Du kan avrunda tal.
Du kan avrunda tal till närmaste hundratal. Du förstår och kan använda tecknet för avrundning.
Du kan med säkerhet räkna addition med huvudräkning inom talområdet 0-100.
T ex 87+6=
Du kan med säkerhet räkna subtraktion med huvudräkning inom talområdet 0-100.
T ex 92-7=