👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Morgonsamlingen

Skapad 2017-10-10 20:49 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE: Syftet med morgonsamlingen är att barngruppen ska starta förmiddagen tillsammans och få reda på vad som sker under dagen.

Innehåll

Strävansmål:

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  • Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen.
  • Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling

VAD ska undervisningen utmana.

Under denna morgonsamling utvecklar barnen en förståelse för gemenskap och sin betydelse i gruppen genom att samlas och benämna varje individ i gruppen. De utvecklar en förståelse för veckodagarna, där varje dag har olika färger samt betydelse genom samtal och visuella bilder samt en förståelse för tid och rum när vi tillsammans går igenom vad som händer under dagen med hjälp av aktivitetskort på ett veckoschema. Barnen utmanas även i sin språkutveckling genom diskussionerna som pågår under denna samling.

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

I denna aktivitet deltar alla barnen och alla pedagoger på röd. En pedagog håller i samlingen och de andra två stöttar upp.

Förberedelser:

 Ett veckoschema ska sättas upp på väggen och aktivitetskort på alla våra större rutiner.

Aktiviteter:

Samlingen kommer att ändra innehåll efter barnens behov. Vi startar samlingen med att välkomna alla till samlingen och även benämna vilka som är där och inte där. Efter det får barnen frukt. Vi går sedan igenom vilken dag det är och använder oss av veckoschemat med aktivitetskorten.

Efterarbete:

Lärloggar och utvärdera samlingen och ändra den efter barnens intressen och behov.