👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No, Teknik Material och återvinning 1-2

Skapad 2017-10-10 21:32 i Aspebodaskolan Falun
Sopor och återvinning. Vilken typ av material ska slängas vart? Vi lär oss om materal och sopsortering.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Teknik
I det här arbetsområdet ska vi lära oss hur man ska göra med alla sopor. Vad kan man återvinna och vad ska brännas. Vart tar våra sopor vägen?

Vi ska gå på en teater: Sopakuten från Falu återvinningscentral på Elverket inne i centrum.

Vi ska försöka ta reda på hur sopor påverkar vår miljö.

Kan det som en person kallar sopor vara användbart för någon annan?

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:
Kunna beskriva  skillnader i material  och med hjälp av den kunskapen kunna sortera dina sopor.
Kunna berätta om hur människans (ut-)nyttjandet av jordens resurser påverkar vår miljö.

Kunna känna igen tekniska lösningar utifrån funktion och vad de ska användas till. 

Kunna förstå hur föremålen i vardagen förändrats över tid.

Konkretisering av mål

Du ska lära vad det är för skillnad mellan några olika material.

Du ska lära dig vad olika material består av. 

Du ska lära dig om hur människan använt olika material genom tiderna.

Du ska göra undersökningar och spara ditt jobb med bilder och text (dokumentation).

Du ska lära dig var några olika typer av material ska slängas och varför- vad händer med soporna då?

Du ska lära dig hur du kan återanvända eller återbruka föremål till något nytt istället för att slänga det.

Du ska skaffa dig förståelse för vad alla världens sopor gör för miljön.

Arbetssätt

Lektion 1

Barr och pinne. SLI 8 min.  
Vi ska arbeta i stor grupp genom att samtala om vad som är sopor och varför det är sopor.
Gör en tankekarta på stort papper om vad som är sopor.
diskutera om vad som är sopor, var ska man göra av sopor, kan man slänga sopor var som helst, varför hamnar en del sopor ute i naturen, mm? Vad kan man i så fall slänga i naturen?

Lektion 2
Ta fram tankekartan. Fundera tillsammans var/hur man ska sortera soporna som ni har skrivt upp på kartan. Finns det fler sorters sopor än de ni har på tankekartan?
Vilken typ av sopor kan vara farligt för naturen och vad ska man göra med dem?
Läs (högt, i par eller annat sätt ni finner lämpligt) sidan 66 - 67 i NO-boken.

Vi samtalar om handen som var föregångaren till dagens förvaringskärl, skål/mugg.

Kniven som förr var en sten. 

Hur står miljöpåverkan gav dem jämfört med dagens plast/stål material. Vad var bättre /sämre med funktionen nu-då? Jämför!

Lektion 3
Kompostering.
Ett stort pappper, gör två spalter, en med Vad vet vi om kompost och en med Vad vill vi veta?
Samtala om kompost och skriv upp det som kommer fram på pappret. Läs sidan 19 i Puls No-boken.
www.sli.se Barr och pinne räddar världen: kompost
Jobba vidare: lär dig mer om våra nedbrytare

Lektion 4
Pappersåtervinning. Diskutera vad som händer med papper när man slänger det och varför det är viktigt att slänga det i pappersåtervinningen. Gör eget papper.
Visa film från youtube, Bäckbyskolan gör papper.
 Riv tidningspapper i småbitar, blad i en hink med vatten, vispa runt ordentligt så det blir en jämn massa. Kan med fördel stå en stund innan man börjar röra runt. Använd en diskborste för att finfördela ordentligt. Häll massan på ett nät spänt i en ram. Torka försiktigt med svamp. låt torka på en tyg bit. (för mer info, titta på youtube, Bäckbyskolan gör papper)

Lektion 5
Glasåtervinning. Diskutera; vad händer med gamla glasflaskor? Vad händer om man lämnar dem i naturen?
Göra en ljuslykta av en gammal glasburk. Klistra på kreppapper på burken med hjälp  av tapetklister. Låt eleverna skriva i no-boken om vad de har gjort och vad man kan göra med återvunna glasförpackningar.
www.sli.se Barr och pinne räddar världen: glas och tidningar

Lektion 6
Plast och metall.
Hur återvinner man plast och metall, vad kan det bli för något, kan det blil vad som helst??
Samtala och skriv.
Gör ..... av plast och metall. Ja här har jag inga ideér, gör något ni kommer på. Prata om återvinning, se till att ordet implementeras :-)
www.sli.se Barr och pinne räddar världen: hav och kretslopp

Lektion  7
Ett besök på återvinningscentralen.
www.sli.se Barr och pinne räddarvärlden: en sopas väg (kan gärna tittas på vid tillfälle innan besöket på tippen.)

Lektion 8
En korg med skräp, hinkar/kartonger för de olika sorteringsmöjligheter vi har. (glasåtervinning, pappersåtervinning, farligt avfall, metall, plast, brännbart mm) eleverna får sortera skräpet så att det hamnar på rätt ställe.

Bedömning

Du ska praktiskt få visa vad du har lärt dig om olika material och hur det ska sorteras. Detta gör genom att vi tar några sopor, ställer fram olika kärl för avfall och så får du fundera på vad som ska slängas vart.
Vi kommer även att bedöma utifrån hur man följer med och är med i diskussioner på de olika lektionstillfällena.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3

Matriser

NO Tk
Pedagogisk Planering No 1-2

Interagerande
Nivå 1
Du är med på lektionerna
Nivå 2
Du visar intresse för våra lektioner
Nivå 3
Du visar intresse och är med i diskussioner om ämnet, samt kommer med egna funderingar
Ämneskunskap
Du vet att man kan sortera sopor.
Du vert att man kan sortera sopor utifrån deras materal.
Du vet hur man sorterar ett flertal sopor samt att det är bra för vår miljö att sortera sopor.