👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckarschema - svenska år 2

Skapad 2017-10-10 22:57 i Hällingsjö skola Härryda
Arbetet utgår från boken Uppdrag språklyft. Eleverna får under arbetet ta sig an spännande uppdrag där de utvecklar sin tal-, läs- och skrivförmåga.
Grundskola 2 – 3 Svenska
Du ska följa detektiven Sally Smart och hennes arbete på detektivbyrån. Sally behöver hjälp med att lösa olika uppdrag, i vissa uppdrag arbetar du med en klasskompis och andra löser du själv. Alla uppdrag samlas i din deckarbok.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Förstå det jag läser och svara på frågor till en text.

Skriva så att andra kan läsa.

Skriva kortare texter.

Skriva meningar med stor bokstav och punkt.

Stava vanliga ord och veta hur man tar reda på hur ord stavas.

Förstå det viktiga i en berättelse.

Skriva berättelser med början, problem, lösning och slut.

Läsa för att lära och uppleva.

Förstår det jag läser och berätta vad det handlar om.

Du får öva dig i att tänka efter, läsa, diskutera och argumentera både muntligt och skriftligt. 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Pararbete.

Gemensamma samtal om en text.

Enskilt arbete.

Skriva på ipad / dator.

Följa ett arbetsschema, vi kallar det deckarschema.

Arbeta med olika uppdrag.

Vad som kommer att bedömas:

Att du kan svara på frågor till texten.

Att du kan skriva så att andra kan läsa.

Att du kan skriva en enkel beskrivande text.

 Att du kan skriva med stor bokstav och punkt.

Att du kan stava vanliga ord.

Att du förstår det viktiga i en text.

Att du kan skriva berättelser med början, problem, lösning och slut.

Att du kan berätta om det du läst.

Att du kan samtala om och diskutera en text.

Hur du får visa vad du kan:

I de uppdrag du arbetar med enskilt och i par.

I gemensamma samtal.

När du läst en text och samtalar om den.

Vi tittar på observationspunkter och avstämningar som finns i bedömningsmaterialet "Nya Språket lyfter!"

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3

Matriser

Sv
Detektivbyrån

Rubrik 1

På väg mot målen
Har nått målen
Kan svara på frågor till en text.
Kan skriva med stor bokstav och punkt.
Kan skriva så att andra kan läsa.
Kan skriva en enkel beskrivande text.
Kan skriva en berättelse med en början, händelse och slut.
Kan stava vanliga ord.
Kan förstå det viktiga i en text.
Kan sammanfatta och återberätta en text.
Kan samtala om en text.