Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik på jäsning

Skapad 2017-10-11 08:01 i Brearedsskolan Halmstad
Kap. 5-7 i Prima matematik 3A-3B.
Grundskola 3 Matematik
Vad har bakning med matematik att göra? Vad menas med skala och hur löser vi olika problem? Detta ska vi ta reda på och lära oss mer om i det här temaarbetet.

Innehåll

Våra mål 

 

Du ska:

- kunna förminska och förstora ritade figurer.

- kunna ställa upp och räkna addition och subtraktion med hjälp av uppställningar

- kunna dela upp en helhet i delar och skriva i bråkform.

- kunna läsa av en tallinje och placera ut tal (upp till 100).

Så här arbetar vi

 Vi kommer att:

 • Arbeta i matematikboken
 • Titta på film.
 • Baka
 • Använda oss av Ipad och Chromebooks.
 • Göra egna undersökningar.

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

Godtagbara kunskaper

- Du kan:

 • Förminska figurer med hjälp av skala (förminska till hälften, 1:2).
 • Förstora figurer med hjälp av skala (förstora till dubbelt 2:1).
 • Placera ut tal på en tallinje upp till 100 (Nomp 1E, tallinje upp till 100).
 • Dela upp heltal i olika antal delar och visa uppdelningen i bråkform. (Målet i sikte åk 1-3: s.40-42)
 • Göra uppställningar i addition i talområde 0-200. (Skolplus, häfte: uppställningar addition)
 • Göra uppställningar i subtraktion i talområde 0-200. (Skolplus, häfte: uppställningar subtraktion)

 

Mer än godtagbara kunskaper

- Du kan:

 • Förminska figurer med hjälp av skala (förminska till en tredjedel, 1:3).
 • Förstora figurer med hjälp av skala (förstora till 3:1).
 • Läsa av och placera ut tal på en abstrakt tallinje (s. 28 i Prima matematik 3B).
 • Jämföra olika bråk och berätta vilket bråk som är störst.
 • Du kan använda olika skriftliga räknemetoder för att räkna addition i talområde 0-200.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik på jäsning

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Skala
Förminska figurer med hjälp av skala (förminska till hälften, 1:2).
Förminska figurer med hjälp av skala (förminska till hälften, 1:3). Jämföra olika bråk och berätta vilket bråk som är störst.
Skala
Förstora figurer med hjälp av skala (förstora till dubbelt 2:1).
Förstora figurer med hjälp av skala (förstora till dubbelt 3:1).
Ny aspekt
Placera ut tal på en tallinje upp till 100.
Läsa av och placera ut tal på en abstrakt tallinje
Ny aspekt
Dela upp heltal i olika antal delar och visa uppdelningen i bråkform.
Jämföra olika bråk och berätta vilket bråk som är störst
Ny aspekt
Göra uppställningar i addition i talområde 0-200.
Du kan använda olika skriftliga räknemetoder för att räkna addition i talområde 0-200.
Ny aspekt
Göra uppställningar i subtraktion i talområde 0-200.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: