👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bland atomer, molekyler och vatten

Skapad 2017-10-11 08:52 i Brearedsskolan Halmstad
I
Grundskola 4 – 6 Kemi
Nu ska vi undersöka vår minsta värld. Den vi inte ser med blotta ögat men som vi kan undersöka för att förstå vår värld bättre. Genom undersökningar ska du få upptäcka vattnets olika egenskaper samtidigt som du får träna på att arbeta naturvetenskapligt!

Innehåll

Våra mål

Du ska kunna:

- förklara att allt är uppbyggt av atomer

- förklara att olika atomer tillsammans bildar molekyler och ge exempel på en molekyl

- förklara skillnaden på ett grundämne och en kemisk förening.

- Förklara vad en kemiska reaktion är och ge exempel på kemiska reaktioner. 

- Ge exempel på några kemiska upptäckter, nya ämnen som kemister gjort.

- Ge exempel på hur man förr i tiden trodde att allt var uppbyggt av de fyra elementen eld, luft, vatten och jord

- göra systematiska undersökningar och dokumentera ditt arbete

-beskriva vattnets kretslopp, både muntligt och med hjälp av bild

 

-kunna förklara hur vattenmolekylen är uppbyggd. Vad betyder egentligen H2O?

 

-namnge vattnets tre faser och berätta vad det är som händer i övergångarna mellan faserna.

 

 

 

Så här arbetar vi

 

Vi kommer att:

 • Titta på olika filmer
 • Diskutera
 • Söka fakta i böcker och på dator
 • Redovisa med hjälp av powerpoint
 • Laborationer/undersökningar

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Bland atomer, molekyler och vatten

Rubrik 1

 • Ke  E 6   Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Ke
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även
bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Ke
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och
i huvudsak fungerande sätt.
ändamålsenligt sätt.
ändamålsenligt och effektivt sätt.
Ke
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då
enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Ke
Dessutom gör
enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Ke
Eleven har kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att
ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp. (grundläggande kunskaper)
förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp. (goda kunskaper)
förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp. (mycket goda kunskaper)
Ny aspekt
Eleven kan även föra resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till vattnets egenskaper, former och kretslopp.
enkla resonemang
utvecklade resonemang
välutvecklade resonemang