👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vännerna i Kungaskogen går på Utflykt

Skapad 2017-10-11 09:29 i Önnebacka förskola Munkedal
Förskola
Vi vill arbeta med snick och snack som är ett vänskapstema. Vi kommer även väva in andra ämnen från läroplanen, så som matte, svenska, djur och natur, drama m.m.

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Vi har en grupp barn mellan 1 och 4 år.

Vi har många barn  i gruppen som behöver jobba med språkutvecklingen.

Vi har observerat barnen hur de i dags läget är mot varandra, vi ser att de behöver

jobba med hur vi är mot varandra.

Vi ser att barnen är intresserade av rollekar, konstruktion, räkna och pyssla m.m

 

Mål

Eget formulerat mål

Vår eget formulerade mål är att barnen ska kunna säga (och följa) Kung Älgvis gyllende regel "Va mot andra som du vill att andra ska vara mot dig"

Vårt eget formulerade mål för oss pedagoger är att vi ska lära oss 10 st tecken som vi ska använda i vardagen.

Läroplanens mål

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 
 

Barnens erfarenheter

Vi  ser att barnen som grupp är goa mot varandra och kan visa empati, hjälpsamhet och lyhördhet mot varandra. Men att de blir lite fel ibland och då behöver de stöd av oss vuxna för att red ut situationen.
Då vi arbetade med detta tema förra året, är det för några barn (4st) bekant med snick och snack. Detta året har vi ett annat äventyr som snick och snack gör.

Insatser - åtgärder för att nå målet

Vi kommer utgå från boken "snick och snack, vännerna i Kungaskogen går på utflykt"

Vi kommer använda oss av handdock för att spela upp kapitel från boken, där kommer olika dilemman upp, om både vänskap och annat.

De kommer få olika uppgifter från snick och snack o de andra vännerna.

Arbetslaget kommer att  se till att planera och genomföra detta projekt genom

läsa ur Snick och Snack och införa rekvisita.

Använda oss av handdockorna för att spela upp kapitel.

Sjunga sånger med barnen

Hitta på olika spännande uppdrag åt barnen.

Dramatisera snick och Snack.
hjälpas åt att planera och genomföra och hjälpa barnen i sin lek.

 

Hur målet ska utvärderas

Målet ska utvärderas genom tipspromenaden på trivselkvällen.

Teoretisk bakgrund

I studien; Lek och läroplan: Möten mellan barn och lärare i förskola och skola, dras slutsatsen att det för att lek och lärande ska samverka på ett fruktbart sätt är viktigt att ha en målinriktad pedagogiks som

1: utmanar lärare att möta barnets värderingar samtidigt som läraren är inriktad mot de aktuella inlärningsmålen

2: utmanar läraren att reflektera över hur man med respekt för barnens spontana lek kan skapa ett utforskande och berättande samspel

3: utmanar föreställningen om hur fantasi, kreativitet och barnens meningsskapande kan komma till uttryck i alla delar av den pedagogiska praxisen menar Johansson och Pramling-Samuelsson (20016)

   Dokumentation

Vi ska dokumentera detta på unikum. Vi dokumenterar även med bilder på väggarna inne på avdelningen.
Barnen kommer att vara delaktiga genom att de får kommentera bilder från vårt tema. även ta egna bilder med ipaden, som de kan kommentera innan vi lägger ut dem på unikum.

Samverkan med vårdnadshavare

Föräldrarna får information via hembrev och unikum, barnens lärlogg och blogginlägg.

När vi ska gå på våran utflykt, kommer vi be vårdnadshavare och barn att hemma pack en egen ryggsäck till sina barn, där de ska ha med sig en vattenflaska och en sak som kan vara bra att ha när man går på utflykt

Föräldramöte på knappen där föräldrarna och barnen går tipspromenad, varav en fråga kommer vara hur är man en bra kompis.

Trivselkväll till våren på gården, med tipspromenad om vad vi arbetat med på temat.

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016