👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering åk 3

Skapad 2017-10-11 10:26 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3
Terminens första veckor har vi ägnat åt att träna på orientering, bekantat oss med kartor, väderstreck och begrepp som används inom orientering. Vi prövar på orientering inomhus och utomhus i skolans närmiljöer.

Innehåll

Förmågor/syfte

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

Kunna orientera sig inne och ute (närmiljön) med kartans hjälp.

 

Undervisning/hur?

Vi går igenom hur man "passar" en karta.

Vi går igenom kartans teckenförklaring och betydelsen av olika symboler och färger.

Vi orienterar inne i gymnastiksalen genom att eleverna får bygga en bana efter en given karta.

Vi orienterar i den närliggande miljön på skolgården.

 

Bedömning

Förmågan att orientera sig i närmiljön.

Förmågan att förstå enkla kartors uppbyggnad.

Förståelsen av begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Förmågan att delta i lekar och rörelse i natur och utemiljö.

 

Kopplingar till läroplan:

 

Centralt innehåll

Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad.

Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljöer.

Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, natur och utevistelser.

 Rörelse Grovmotoriska grundformer tex springa och hoppa.