👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gracias 9 kap. 1-3

Skapad 2017-10-11 11:26 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vacaciones, El pescador y el turista, Qué sabes del mundo hispánico?, Opiniones

Innehåll

 Vad ska du lära dig?

 • att berätta vad du har gjort under lovet och vid andra tillfällen (verb i perfekt)
 • lite fakta om Galicien
 • att kunna berätta om vad en historia handlar om (Trata de...)
 • att använda verb med diftong i presens (empiezo, sueles,quiere osv.)
 • att jämföra personer och saker (adjektivets komparation)
 • räkneorden 1 - 10 000
 • nämna ett antal fakta om den spansktalande världen

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Läsning och översättning av texter i boken
 • Arbete med uppgifter till text
 • Skriva egna meningar
 • Muntliga uppgifter
 • Läsa på och kunna glosor både skriftligt och muntligt
 • Hörövningar: hälsningsfraser och presentationer i klassrum

Vad som kommer att bedömas:

 • Du kan berätta vad du har gjort under sommaren
 • Du kan använda verb i perfekt form
 • Du kan använda verb med diftong i presens (empiezo, sueles, quiere osv)
 • Du kan jämföra personer, saker och länder genom att använda adjektiv och räkneord
 • Du kan nämna ett antal fakta om den spansktalande världen

Hur du får visa vad du kan:

 • Deltaga aktiv på lektionerna (muntligt och skriftligt)
 • Muntligt och/eller skriftligt förhör av läxa
 • Hörövningarna
 • Skrivuppgift
 • Prov  (läsa, lyssna, skriva)

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

 

Matriser

M2
Kunskapskrav spanska

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att ...

I betygstabellen nedan kan du hitta kunskapskraven för E - C - A i slutet av åk 9.
 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
F
E
C
A
Receptiv förmåga
* Läsförståelse
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
* Hörförståelse
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
* Förmåga att använda olika strategier för att underlätta förståelse
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Kommunikativ förmåga
* Förmåga att formulera sig i skrift
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
* Förmåga att anpassa och bearbeta språket
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.