👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva utifrån en bild

Skapad 2017-10-11 11:33 i Östervåla skola F-6 Heby
Vi kommer att utgå från en bild. Beskriva bilden och sedan vad hände före bilden och sedan vad hände efter bilden tagits.
Grundskola 1 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Nu ska vi träna på att skriva berättelser utifrån en bild. Bilderna ska hjälpa dig att ta fram din fantasi.

Innehåll

Skolans värdegrund och uppdrag

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

 

Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

 

Kursplanens syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom under- visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

 

 

 

Hur undervisningen kommer att gå till:

Vad: Vi kommer att skriva berättelser tillsammans i klassen och i mindre grupper. Avslutningsvis kommer du att få göra en berättelse på egen hand.

Hur: Du kommer att få se en bild som du ska få skriva utifrån. Genom att beskriva vad du ser på bilden och sedan tänka ut vad som hänt innan bilden tagits samt vad händer efter bilden tagits.  Utifrån dessa tre steg ska vi skapa en berättelse. Vi kommer också jobba med kamratrespons. Vi kommer att gå igenom hur man förbättrar en text och vilka delar man ska titta på.

Varför: Se kunskapskrav

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 

Ta ansvar för uppgiften

 Struktur

Samarbete

ge respons på en text

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6