👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planera och genomföra undersökningar

Skapad 2017-10-11 12:04 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Göra egna planeringar och undersökningar i temat densitet.
Grundskola 6 Kemi
Varför flyter korken? Varför blir bullar större när de jäser?

Innehåll

Syfte

Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan samt genomföra systematiska undersökningar i kemi.

 

Centralt innehåll

indelning av ämnen och material utifrån egenskapernas utseende, ledningsförmåga och löslighet.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Matens innehåll och näringsämnens betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens innehåll.

Enkla systematiska undersökningar . Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Arbetssätt

Gemensamma genomgångar och diskussioner
Filmer

Sökning av fakta och skapa faktatexter och bearbetning av dessa
Arbete med olika material (koppar, stål, trä, plexiglas och aluminium) och egenskaperna volym, massa och densitet.

Planera/genomföra/reflektera/dokumentera egna undersökningar med hjälp av frågeställningar. 

 

 

 

Bedömning av arbetsområdet

  •  förmåga att delta i samtal och diskussioner som rör innehållet i arbetsområdet 
  •  förmåga att resonera om frågor som densitet
  •  förmåga att söka naturvetenskaplig information i faktatexter
  •  förmåga att använda dig av den informationen du fått under arbetsområdet gällande densitet och kroppens kemi(fett, protein och kolhydrater) Skriftligt prov.
  • planera/genomföra och reflektera kring en undersökning kopplat till förbränning.

Kopplingar till läroplanen

Matriser

Ke
Planera och genomföra undersökningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att ställa frågor
Du kan ställa frågor men skiljer inte mellan de frågor som är möjliga att undersöka och de som inte är det.
Du kan med stöd ändra dina frågor så att de går att undersöka.
Du kan formulera en fråga som man kan ta reda på svaret på, genom att genomföra en undersökning.
Förmågan att formulera hypoteser
Du kan säga vad du tror kommer att hända, men inte ge förklaring till varför.
Du kan säga vad du tror kommer att hända och ge en förklaring som bygger på dina egna erfarenheter.
Du kan säga vad du tror kommer att hända och förklarar det på ett naturvetenskapligt sätt.
Förmågan att planera en undersökning
* Vad behöver du för utrustning? * Hur ska du undersöka detta? (Skriver i punktform) * Vad ska du titta på? * Hur ska du få så säkra resultat som möjligt? * Hur ska du dokumentera?
Du kan ge ett förslag på hur du kan göra din undersökning, men bara på ett ungefär och bara för en del av undersökningen.
Du kan ge ett förslag på hur du kan göra hela din undersökning men har glömt någon av punkterna till vänster.
Du kan planera en undersökning där du har med samtliga punkter till vänster samt att någon annan person lätt skulle kunna följa din planering för att genomföra undersökningen.
Förmågan att genomföra en undersökning
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men måste ha stöd av någon annan person, t.ex. lärare. När du använder utrustningen handskas du till viss del säkert med den. Du kan föra några anteckningar med ord och bild så att du får med något moment.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men behöver vid något tillfälle ha stöd av någon annan person, t.ex. lärare. När du använder utrustningen handskas du med den på ett säkert sätt. Du kan föra några anteckningar med ord och bild så att du får med de flesta moment.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut. När du använder utrustningen handskas du med den på ett säkert sätt Du kan föra några anteckningar med ord och bild så att du får med alla moment.
Förmågan att tolka resultat och dra slutsatser
Du kan tolka resultat och dra vissa slutsatser. Du kan jämföra dina resultat med din hypotes.
Du kan tolka resultat och dra slutsatser,och använder alla dina resultat. Du kan jämföra dina resultat med din hypotes.
Du kan tolka resultat och dra slutsatser,och använder alla dina resultat. I slutsatsen använder du naturvetenskapliga begrepp Du kan jämföra dina resultat med din hypotes.
Förmågan att utvärdera en undersökning
Du kan jämföra dina egna resultat med andras på ett enkelt sätt.
Du kan jämföra dina egna resultat med andras, hitta möjliga felkällor och resonera om resultatens rimlighet. Du kan ge förslag till att förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina egna resultat med andras, hitta möjliga felkällor och värdera dessa och med stöd i dessa resonera om resultatets rimlighet. Du kan ge förslag till att förbättra undersökningen.
Förmågan att dokumentera och diskutera
Du kan dokumentera din undersökning med vardagligt språk och någon/några bilder. Du kan använda dig av din dokumentation när du diskuterar med andra hur du gjorde. Du använder ett vardagligt språk när du diskuterar om min undersökning.
Du kan dokumentera din undersökning i text och bild och kan använda dig av tabeller. Du kan använda dig av din dokumentation när du diskuterar med andra hur du gjorde och vilket resultatet blev. Du blandar ett vardagligt språk med ett naturvetenskapligt språk när du diskuterar om din undersökning.
Du kan dokumentera din undersökning i text och bild, där du använder rätt begrepp och kan använda dig av tabeller. Du kan använda dig av din dokumentation när du diskuterar med andra hur du gjorde och vilket resultatet blev. Du kan också diskutera hur undersökningen skulle kunna förbättras Du använder ett naturvetenskapligt språk när du diskuterar om din undersökning.