👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP muntlig presentation "Culture quest"

Skapad 2017-10-11 12:43 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Engelska
You are going to present a country that has English as official language.

Innehåll

You will work in groups and investigate different cultural aspects of an English speaking country. You are going to use the Internet in order to find cultural information about an English speaking country. Try to compare between the Swedish culture and the English speaking country culture when you can do that.

Research the following:

●  A brief history of the country and some geographical information (if you can explain how your country becomes an English speaking country)

●  Values, attitudes and traditions (like food, sports etc.)

●  Political and social relations (eg equality between genders, family structure, education, work)

●  Literature, myths and folktales

●  A video clip of how the dialect sounds like/ You can add a comparison about some funny differences that you found

Divide the work between each other. Each member will choose one item from the list. Include :

-  A map and photos

-  Your Internet sources

 Oral presentation.

-  10 minutes long

-  Present the information in a powerpoint, google presentation, keynote etc

- Try to be creative AND THINK OUT OF THE BOX 

Suggestions of good websites:

http://www.lonelyplanet.com/

https://www.thoughtco.com/geography-4133035

http://www.peacecorps.gov/

http://www.bbc.com/

http://edition.cnn.com/

http://www.everyculture.com/index.html

This will be evaluated:

 • Pronounciation and melody
 • Vocabulary
 • Your fluency
 • How you solve language problems (strategies) 
 • How well you look att similarities and differences between Sweden and your chosen country

We will begin the presentations Tuesday 14th of Novemnber

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
ENGELSKA kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
E
C
A
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfaren¬heter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.