👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liv på jorden åk 6

Skapad 2017-10-11 13:10 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Kemi Biologi Bild Fysik
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med vad är liv? Vilka olika typer av liv finns det? Var på jorden finns det liv? Vad är gemensamt och vad skiljer olika livsformer åt? Vad är en art? Vem var Carl von Linne och vad har hans arbete betytt för världen?

Innehåll

Mål

Målet är att du ska lära dig om; 

-använda biologins, kemins och fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska, samband i naturen, tex vad finns det för olika livsformer på Jorden, vad de har gemensamt och vad som skiljer dem åt.

-Arbeta med praktiska undersökningar och koppla teori till experiment, genom att förklara dina iakttagelser och dra slutsatser av dessa.

Arbetssätt och redovisning

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar/diskussioner och arbeta med uppgifter i grupp och enskilt. uppgifter. Vi ser film och vi arbetar praktiskt på i laboratorium för att undersöka olika organismer med mikroskop, tex växt-, djurceller och encelliga organismer.

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

-använda biologins, kemins och fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska, samband i naturen, tex vad finns det för olika livsformer på Jorden, vad de har gemensamt och vad som skiljer dem åt.

-Arbeta med praktiska undersökningar och koppla teori till experiment, genom att förklara dina iakttagelser och dra slutsatser av dessa.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

Fy Bi Bl Ke
NO åk 6

Förväntas nå målen i slutet av åk 6.
E
C
A
Biologi
Jag har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Jag har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med ganska så god användning av biologins begrepp.
Jag har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
NO gemensamt
Naturvetenskapliga modeller och teorier.
Jag kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Jag kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Jag kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
NO gemensamt
No Vetenskapligt arbetssätt
 • Bi  A 6
arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Ny aspekt