👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 5 engelska tema Halloween

Skapad 2017-10-11 13:15 i Västra Berga skola Helsingborg
Engelska för år 5 temaarbete om Halloween
Grundskola 5 Engelska
Arbeta med ord, texter, eget skrivande och muntlig redovisning kring temaområdet Halloween.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

 • uttrycka dig i engelskt tal i olika situationer
 • lyssna till och förstå talad engelska
 • läsa och förstå skriven engelska
 • skriva ord och meningar
 • öka ditt ordförråd inom flera vardagliga ämnen, t ex familj, djur, färger och siffror, kläder, intressen, väder, mat, skola, resa och sport
 • känna till enkel grammatik, d v s regler för hur vi använder språket
 • känna till några traditioner och hur människor lever i de engelsktalande länderna

SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA

 • vi kommer att arbeta med att lära oss om traditionen Halloween 
 • vi lyssnar på talad engelska vid redovisningar och hörförståelse
 • vi övar att prata engelska genom egen redovisning
 • vi läser andras texter och ger kamratbedömningar
 • vi skriva egna texter och förbättrar den egna texten
 • vi utökar ordförrådet genom att träna på glosor som hör till temat
 • vi arbetar i grupp eller enskilt efter egen förmåga

Underlag för bedömning:

 • Din förmåga att delta aktivt på lektionerna, planera dina studier och ta ansvar för att utföra dina uppgifter
 • Din förmåga att lär dig nya ord och uttryck
 • Din förmåga att skriva en enklare text på egen hand eller med viss hjälp
 • Din förmåga att arbeta tillsammans eller enskilt kring temaområdet och välja för dig ett lämpligt redovisningssätt
 • Din förmåga att förstå eller försöker förstå talad engelska när vi lyssnar på redovisningar och hörförståelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
ENGELSKA Lgr11 bedömningsmatris, Emausskolan Västerås

Du har visat att du kan
Du behöver fortsätta utveckla din förmåga
Ansvar
Din förmåga att ta ansvar för dina studier, läxor och arbetar på lektionerna. Din förmåga att ge och ta emot en kamratbedömning Din förmåga att arbeta tillsammans eller enskilt kring temaområdet och välja för dig ett lämpligt redovisningssätt
 • Gr lgr11
Lyssna
Din förmåga att förstå eller försöker förstå talad engelska när vi lyssnar på redovisningar och hörförståelse
 • En
Prata - muntlig redovisning
Din förmåga att redovisa ditt arbete muntligt på ett för dig anpassat arbetssätt
Skriva - läxa att skriva en spökhistoria
skriva en enklare text på egen hand eller med viss hjälp
Ord och uttryck - läxa
Visar att du har lärt dig nya glosor och enkla uttryck