👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering kap2 matematik

Skapad 2017-10-11 13:23 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola F
Pedagogisk planering matematik Mönster och samband

Innehåll

Pedagogisk planering i matematik området Geometri

 

Syfte med matematik ämnet

 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

 

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

 

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

 

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 

föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

 

centralt innehåll

Geometri

Geometriska objekt och deras inbördes relationer .Geometriska egenskaper hos dessa objekt

Metoder för beräkning av area ,omkrets och volym hos geometriska objekt , samt enhetsbyten i samband med detta .

Geometriska satser och formler och behov av argumentation för deras giltighet.

 

Problemlösning 

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder. 

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden. 

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer. 

 

 

 

 

 

 

Mål

 

När du har studerat det här kapitlet ska du:

 känna till olika vinklar 

 känna till  olika geometriska figurens egenskaper

kunna beräkna arean och omkrets hos olika geometriska figurens

Problemlösning

 

 

 

Arbetssätt

Muntliga genomgångar inför och efter olika moment

Egen träning 

Diskussion av gemensamma uppgifter

 

 

Du kommer att bli bedömd på

 

ditt deltagande i olika lektionsaktiviteter samt 

din förmåga att föra diskussioner framåt

 

de kunskaper, förmågor och färdigheter du visar i dina beräkningar i häfte samt på skriftligt prov