👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Ht 17 åk 6 Hkk, Mat, måltider och hälsa G " Ej avslutad"

Skapad 2017-10-11 13:38 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap

Innehåll

Mål för elev

Du ska känna till några grundläggande matlagningsmetoder och några metoder för enklare bakning.
Du ska kunna tallriksmodellen.
Du ska ha kännedom om hur man hanterar livsmedel.
Du ska kunna arbeta på ett hygieniskt och säkert sätt.
Du ska kunna duka och servera maten på ett trevligt sätt.

Innehåll

Mat, måltider och hälsa
Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över dagen.
Måltidens betydelse för gemenskap.


Genomförande

Koncentrationsläses under delar av en termin i åk 6

Bedömning

Genom praktisk matlagning och bakning.
Läxor.

Kursplanemål

Utveckla förmåga att: 
- planera och tillaga mat och måltider för olika sammanhang
- hantera och lösa praktiska situationer i hemmet

Matriser

Hkk
Mat, måltider och hälsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Mat, måltider och hälsa
” Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande säkert sätt. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.” Exempel: Jag kan samarbeta med min arbetskamrat tillräckligt bra för att genomföra våra uppgifter. Jag gör min uppgifter men behöver ofta stöd av min lärare. Jag kan med handledning använda de vanligaste matlagningsmetoderna koka, steka, baka och använda lämpliga redskap. Jag glömmer ibland att sänka värmen på plattan i tid, för att spara energi, när jag lagar mat. Ibland glömmer jag att anpassa plattans storlek till kastrullen.
 - Det händer att jag diskar under rinnande vatten.
” Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande säkert sätt. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.” Exempel: Jag kan samarbeta med min arbetskamrat tillräckligt bra för att genomföra våra uppgifter.
 Jag arbeter på ett relativt självständigt sätt men behöver ibland stöd av min lärare. Jag kan med viss handledning använda de vanligaste matlagningsmetoderna koka, steka, baka och använda lämpliga redskap. Jag plockar undan, försköljer disken och har rent i köket när jag arbetar. Jag diskar alltid på ett hygieniskt och miljövänligt sätt. - Jag dukar och lägger upp maten på ett trevligt sätt.
” Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder livsmedel och redskap på ett väl fungerande säkert sätt. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.” Exempel: Jag kan samarbeta med min arbetskamrat och jag har överblick över mitt eget och vårt gemensamma arbete. Jag arbetar oftast självständigt efter givna instruktioner. Jag kan använda de vanligaste matlagningsmetoderna koka, steka, baka och väljer lämpliga redskap relativt självständigt Jag plockar undan, försköljer disken och har rent i köket när jag arbetar. Jag dukar och lägger upp maten på ett trevligt sätt.
 Jag hinner oftast göra mina eftersysslor.