👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklighetsuppfattning

Skapad 2017-10-11 14:51 i Elinebergsskolans grundsärskola Helsingborg
I arbetsområdet Verklighetsuppfattning arbetar vi med målsättningen att göra verkligheten begriplig genom att veta hur företelser i omvärlden hänger samman.
Grundsärskola 1 – 9 Verklighetsuppfattning
I arbetsområdet Verklighetsuppfattning arbetar vi med målsättningen att göra verkligheten begriplig genom att veta hur företelser i omvärlden hänger samman.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att eleverna ges redskap till att kunna påverka sitt eget liv genom att få kunskaper om hur allting i omvärlden hänger samman.

Konkreta mål

 • Att kunna namnet och ordningen på veckans dagar.
 • Att kunna färgernas namn och sortera dem rätt.
 • Att kunna hitta rätt dag i loggboken.
 • Att kunna ramsräkna till 10.
 • Att tex känna igen en igelkotte och en ekorre.
 

 

Arbetssätt och undervisning

 • Varje dag skriver och läser vi tillsammans med eleverna i deras  loggbok. Ibland får eleven klistrar in foto på händelser som eleverna varit med om och in print bilder på händelser som kommer att ske framöver.
 • Vi har ett vecko schema med inprintbilder och olika färger på dagarna.
 • Ur veckoschemat tar vi fram dag schema som vi följer.
 • På samlingen  pratar och sjunger vi om  veckans dagar, vilken månad och årstid det är.
 • Vi ramsräknar i olika situationer med ord, siffror och tecken.
 • Vi utforska närmiljön
 • Eleverna får sortera föremål utifrån färg, kvalitet och kvantitet.
 • En dag i veckan går vi till skogen. Där lär vi oss om djur och natur.
 • Eleverna arbetar individuella uppgifter.
 
 

Bedömning

Bedömningen av elevernas kunskaper kommer att ske genom observationer och via diskussioner i arbetslaget. Detta dokumenteras i beskrivande form, utifrån vilka förmågor eleverna utvecklat inom ämnesområde.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  7-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  7-9
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och strax.
  VEU  7-9
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  7-9
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  7-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  7-9
 • Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.
  VEU  7-9
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  7-9
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.
  VEU  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  7-9