👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet

Skapad 2017-10-11 14:56 i Elinebergsskolans grundsärskola Helsingborg
I ämnesområdet Estetisk verksamhet får eleven uttrycka sin kreativa förmåga till att skapa på många olika sätt.
Grundsärskola 1 – 4 Estetisk verksamhet
Eleven får uttrycka sin kreativa förmåga till att skapa på många olika sätt.

Innehåll

Estetisk verksamhet

Eleverna ges möjlighet till att använda olika estetiska uttrycksformer.

Undervisningens innehåll

 • skapa genom bild och musik
 • pröva olika instrument
 • Prova på olika dansstilar.
 • Lyssna på olika musikstilar.
 • Lyssna på sagor/berättelser med händelser och känslor i fokus.
 • Lyssna/titta på bilder, film och musik från olika kulturer och tidsepoker.

Hur?

 • Eleven ges valmöjligheter vad gäller att välja instrument, låt/visa med bildstöd.
 • Vi kommer att dansa olika danser på rullstolsdansen, till varierande musikstilar.
 • Välja låtar på smartboarden
 • Högläsning med tecken. Med lite dramatisering av händelserna i böckerna.
 • Firande av högtider, med olika sånger och visor.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

- Göra val, med flera alternativ.

- Deltagande vid de olika estetiska passen.

- Se matriserna nedan för  bedömning.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång- och danslekar.
  ES  7-9
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  7-9
 • Rollspel till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.
  ES  7-9
 • Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  7-9
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.
  ES  7-9
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  7-9

Matriser

ES
ESTETISK VERKSAMHET

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

 • ES   skapa genom bild, musik och slöjd,
 • ES   välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
 • ES   undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
 • ES   använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
----->
----->
----->
----->
SKAPA
...genom bild, musik och slöjd
Deltar i skapande aktiviteter. Behöver handledning i processen.
Deltar tillsammans med andra i olika skapande aktiviteter. Genomför moment efter instruktioner. Behöver viss handledning i processen.
Skapar med hjälp av olika estetiska uttrycksformer och tekniker. Har ibland egna idéer om hur arbetet ska utformas. Behöver inspiration och exempel. Arbetar både självständigt och tillsammans med andra och anpassar sig till olika sammanhang.
Skapar med hjälp av olika estetiska uttrycksformer och tekniker utifrån egna val. Planerar, genomför och slutför sin idé både på egen hand och tillsammans med andra.
VÄLJA OCH ANVÄNDA
...olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser.
Deltar i att använda givna material, metoder och redskap/verktyg för att skapa. Behöver handledning.
Väljer och använder ibland lämpliga metoder och redskap/verktyg för att skapa. Behöver viss handledning
Väljer och använder lämpliga redskap och arbetsmetoder för att skapa. Sätter personlig prägel på det estetiska skapandet.
Väljer och använder lämplig estetisk form utifrån syfte och sammanhang. Använder erfarenheter och nya kunskaper inom den estetiska verksamheten. Arbetar kreativt på eget initiativ
UNDERSÖKA
... estetiska uttrycki olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer.
Deltar i och får upplevelser av olika estetiska uttryck.
Deltar i att undersöka hur olika estetiska uttryck är utformade. Behöver handledning i undersökandet för att förstå budskapet.
Försöker på egen hand undersöka olika estetiska uttryck. Förstår enkla budskap i olika estetiska uttrycksformer.
Undersöker olika estetiska uttrycksformer på egen hand. Sätter in det upplevda i olika sammanhang. Förstår budskapet i olika estetiska uttrycksformer och hur de påverkar individen.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP OCH SYMBOLER
...inom ämnesområdet
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätta ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden. Behöver viss hjälp med att använda och sätta dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.