👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyrik

Skapad 2017-10-11 15:18 i Öö tag bort (Streteredsgrundsär) Mölndals Stad
Grundsärskola 7 – 9 Svenska
Dikter är lätt att känna igen, men de kan skrivas på många olika sätt. När vi skriver dikter är nästan inget rätt eller fel... I klassen kommer vi att läsa dikter och se på inspelningar när andra läser upp dikter. Vi kommer att samtala kring det som vi har läst och sett. Vi ska också skriva dikter tillsammans.

Innehåll

I vår läroplan i svenska står det att vi ska arbeta med olika slags texter. Där står det också att vi ska arbeta med att läsa, skriva och tala.

Under temat lyrik får du möjligheter att träna din förmåga att:

 • läsa och lyssna till lyrik,
 • läsa upp en dikt, din egen eller från någon annan författare,
 • tillsammans med klasskamrater och vuxna samtala kring det som du har läst eller lyssnat till,
 • känna igen hur en dikt skrivs,
 • att tillsammans med klassen skriva dikter,
 • använda dator eller i-pad när du skriver.

Kunskapskrav

 Se kunskapskrav/betyg för läsår 9.

Jag kommer att bedöma:

 • dina kunskaper om hur dikter kan se ut och låta,
 • hur du läser upp en dikt,
 • hur du samtalar och funderar över innehåll och form i någon dikt,
 • hur du, bidrar till klassens dikter,
 • hur du använder datorns eller i-padens skrivstöd,
 • hur du använder regler för stavning och meningar.

Du visar vad du kan genom att:

 • aktivt delta i klassens samtal och övningar,
 • genom att bidra till klassens dikter,
 • genom att, tillsammans med klassen skriva dikter.
 • genom att med lite hjälp, fundera över dikters innehåll.

I undervisningen kommer vi bland annat att:

 • läsa dikter,
 • lära om dikter,
 • träna på läsförståelse,
 • fundera, samtala och diskutera dikter,
 • skriva dikter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Sv  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.
  Sv  7-9
 • Digitala verktyg för kommunikation.
  Sv  7-9
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett inägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  7-9