👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i förskoleklassen 2017/2018

Skapad 2017-10-11 15:21 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola F Svenska
Under förskoleklassåret arbetar vi med att utveckla barnens språkliga medvetenhet. Vi arbetar med språklekar i mindre grupper.

Innehåll

Hur kommer undervisningen att gå till:

Vi kommer jobba med:
* Rim ( hatt-katt)
* Långa/korta ord (tåg-tandborste)
* Motsattsord (varm-kall)
* Sammansatta ord (hals+duk blir halsduk)
* Stavelser (må - la, ba - ka)
* Identifiera ljud (m-mat, s-sol)
* Ljuda samman (s-ö-t, m-u-s)
* Dela upp ord i språkljud ( bil till b-i-l)
* Tala/ berätta (alla barn får komma till tals, enskilt och i grupp)
* Lyssna ( vi visar hänsyn och lyssnar på varandra i det dagliga samspelet)
* Drama och lek
* Rita/ lekskriva/skriva ( förhand och på dator/ipad)
* Högläsning/lekläsning/läsning
* Sång och musik
* Rörelse
* Bild
* Film/teater
* Grupplekar

* Ipad

Du ska utveckla din förmåga att:
* lyssna aktivt
* beskriva så att andra förstår
* skriva ditt namn och skriva bokstäver och ord.
* lyssna och följa med i handlingen när någon läser.
* förstå vad texter handlar om.
* anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

* skilja på orden från dess betydelse. Att lyssna på hur orden låter istället för att tänka på vad de betyder.

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser. 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
    Gr lgr11