👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 1A åk 1 Höstterminen 2017

Skapad 2017-10-11 15:22 i Kvarngärdesskolan Uppsala
I Favorit matematik kommer du träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik.
Grundskola 1 Matematik

Du kommer att få möta problemlösningens många delar, arbeta och befästa matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer. Du kommer även att ges många tillfällen att resonera matematik i grupp och tillsammans med dina kamrater.

Innehåll

Mål

Du ska  lära dig:

 • de naturliga talen 0-20
 • att känna igen antal, räkneord, siffror och att kunna dela upp tal,
 • att se samband mellan antal och tal inom talområdet 0-12,
 • att arbeta med tallinjen,
 • att räkneramsa framåt och bakåt 0-20,
 • att arbeta med addition och subtraktion,
 • tiokompisarna,
 • räkna med pengar 0-20,
 • geometriska mönster och att arbeta med tangram,
 • att göra och samtala om stapeldiagram,
 • talmönster,
 • att göra räkneberättelser,
 • formulera matematiska uttryck,
 • enkla bråk,
 • rita av enkla figurer från rutsystem,
 • matematiska begrepp; fler, färre, lika många, kronor, algebra, mindre än, större än, addition, subtraktion, lika med.

Du kommer att utveckla din:

 • analysförmåga: att föreslå lösningar i uppgifter och problem, se samband och rimlighet i en lösning, jämföra likheter och skillnader,
 • begreppsförståelse: att förstå och befästa begreppen fler, färre, lika många, kronor, algebra, mindre än, större än, addition, subtraktion, lika med,
 • metakognitivförmåga: att reflektera och välja strategier, pröva och ompröva,
 • kommunikativ förmåga: att samtala, resonera och kommunicera, redogöra och formulera,
 • förmåga att hantera information: att strukturera och sortera information. Skilja på fakta och egna värderingar. Framföra och bemöta argument.

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • arbeta laborativt,
 • diskutera och resonera matematik,
 • färdighetsträna i boken,
 • befästa och resonera runt begrepp,
 • möta och lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp.

Bedömning

Du ska visa att du kan:

 • använda och känna till likhetstecknets betydelse,
 • känna igen och skriva alla siffror 0-9,
 • se samband mellan siffror och antal,
 • dela upp tal inom området 1-10,
 • tiokompisarna,
 • tallinjen 0-20,
 • addera och subtrahera inom talområdet 0-10,
 • använda och visa förståelse för begreppen; lika med, större än, mindre än, fler, färre, addera och subtrahera.
 • uttrycka dig och visa förståelse för mattespråket i addition och subtraktion.

 

Du får visa vad du kan:

 • i gemensamma genomgångar och diskussioner,
 • i enskilt och i grupp/par-arbete,
 • i matteboken,

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
[Unikum] Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (muntligt) HT åk 1

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talraden: Ramsräkna
Alla nivåer
Talraden: Räkna uppåt
Alla nivåer
Talraden: Räkna nedåt
Alla nivåer
Talraden: Efter
Alla nivåer
Talraden: Före
Alla nivåer
Antalskonstans
Lägre nivå, mellannivå
-----
Subitisera/uppskatta
Alla nivåer
Namnge tal
Alla nivåer
Fler
Alla nivåer
Färre
Alla nivåer
Uppdelning av tal
Alla nivåer
Hälften
Alla nivåer
Dubbelt
Alla nivåer