👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 3

Skapad 2017-10-11 15:47 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Musik, åk 3
Grundskola 3 Musik
Musik ska inspirera och skapa glädje.

Innehåll

Mål

Undervisningen ska göra det möjligt för eleverna att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. De ska också få möjlighet att utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenhet av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter.

Så här arbetar vi

Vi arbetar med sång och spel i olika former, som unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel. Eleverna lyssnar till musik och på det sättet skapas associationer, tankar, känslor och bilder. Rörelser till musik och några enkla danser är också en del av innehållet.

Detta kommer vi att bedöma

 • aktivt deltagande på musiklektionerna
 • förmåga att samspela med andra inom musiken

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3