👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska/ Läsa

Skapad 2017-10-11 16:18 i Häckebergaskolan Lunds för- och grundskolor
Läsa - Förstå
Grundskola 1 Svenska
Att läsa är viktigt, en liten stund varje dag, högt för en vuxen.

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

 • läsa och förstå innehållet i olika slags texter  

 

 

Innehåll

Det här kommer vi att arbeta med:

 • lyssna på högläsning och samtala om innehållet
 • läsa olika slags texter
 • träna olika lässtrategier
 • tipsa varandra om böcker
 • "möta" några kända barnboksförfattare och illustratörer
 

Redovisning

Du ska visa att du kan: 

 • läsa bekanta texter med flyt
 • återberätta innehållet i texter
 • svara på frågor på innehållet i texter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3

Matriser

Sv

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ämne Sv
Läsa
Du kan läsa bekanta och enkla elevnära texter. Om du fastnar kommer du med hjälp av vägledning av vuxen vidare i texten.
Du kan läsa bekanta och enkla elevnära texter med visst flyt.
Du kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt.
Ämne Sv
Återberätta
Du kan med handledning av vuxen återberätta några för dig viktiga delar av innehållet.
Du förstår vad texten handlar om och kan återberätta för dig viktiga delar av innehållet.
Du förstår vad texten handlar om och kan återberätta för dig viktiga delar av innehållet. Du beskriver och ger exempel även på detaljer.
Ämne Sv
Svara på frågor
Du kan med handledning av vuxen svara på frågor kring innehållet.
Du kan självständigt svara på frågor kring texten.
Du kan självständigt svara på frågor kring texten och motivera dina svar med exempel ur texten.