👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Skriva

Skapad 2017-10-11 16:26 i Häckebergaskolan Lunds för- och grundskolor
Utveckla förmågan att kommunicera i skrift
Grundskola F – 3 Svenska
När du skriver tränar du på att skriva olika sorters texter. Du skriver faktatexter, sagor och berättande texter. Du tränar på att stava, din handstil och att skriva på Ipad.

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

 • Skriva berättande texter.
 • Skriva faktatexter.
 • Skriva hela meningar med stor bokstav och punkt.
 • Stava vanligt förekommande ord.
 • Kombinera text och bild för att förstärka innehåll och budskap i texter.

Innehåll

Här är något vi kommer att arbeta med:

 • Min Händelsebok - skriva dina tankar och åsikter.
 • Skriva både berättande texter och faktatexter.
 • Förstärka texter med hjälp av bilder
 • Leta ord, skriva fortsättning, skriva nya meningar, göra om berättelsen,...
 • Skrivuppgifter

Redovisning

 Du visar att du kan:

 • skriva enkla berättande meningar och texter med läslig handstil.
 • skriva enkla faktameningar.
 • använda punkt och stor bokstav
 • stava vanligt förekommande ord.
 • med hjälp av bilder förtydliga och förstärka innehåll och budskap i texter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3

Matriser

Sv

Ämne Sv
Förmågan att kommunicera i skrift. Stava
Du stavar som det låter.
Du stavar de flesta vanligt förekommande orden rätt.
Du stavar vanligt förekommande ord rätt samt även flera dubbeltecknade och ljudstrida ord.
Ämne Sv
Förmågan att kommunicera i skrift. Form
Du förstår vad skiljetecken är och sätter ibland ut punkt och stor bokstav.
Du sätter ofta ut punkt och storbokstav på rätt ställen.
Du sätter ut punkt och storbokstav på rätt ställen. Ibland använder du även frågetecken.
Ämne Sv
Förmågan att kommunicera i skrift. Skriva berättande texter
Du visar att dina berättande texter börjar få en handling.
Du visar att dina berättande texter har början, mitten och slut.
Du visar att dina berättande texter har en tydlig början, mitten och slut.
Ämne Sv
Förmågan att kommunicera i skrift. Skriva faktatexter
Du kan med handledning av vuxen skriva någon enkel faktamening. Du använder dina egna ord.
Du kan skriva enkla faktameningar. Du använder något begrepp som hör till aktuellt område.
Du kan skriva enkla faktameningar som hänger samman till en text. Du använder flera begrepp som hör till området.
Ämne Sv
Förmågan att kommunicera i skrift. Kombinera text och bild
Du kan till viss del kombinera dina texter med bilder så att budskapet förstärks.
Du kan kombinera dina texter med bilder så att budskapet förstärks.
Du kan på ett tydligt sätt kombinera dina texter med bilder så att budskapet förstärks.