👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa arbetsområde 1 för åk 2

Skapad 2017-10-11 17:10 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola F
Vi kommer under denna perioden ha lektioner både ute och inne. Vi ska under lektionstid prata om varför man har uppvärmning och du ska få visa övningar för dina kamrater som du känner till. Vi kommer också att samtala om allemansrätten. Vi kommer att få lära dig att känna igen tecken från kartor för att du ska kunna orientera med enkla kartor i din närmiljö. Du kommer att få lära dig olika lekar, spel och deras regler.

Innehåll

 

 

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

 

 •     röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 •     förebygga risker vid fysisk aktivitet
 •     genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer

       Mål:

 • Jag kan delta i alla aktiviteter både inomhus och utomhus

 • att med ord och begrepp kan ge exempel på aktiviteter som kan förebygga skador

 • att känna till allemansrätten

 • att känna till enkla kartors uppbyggnad

 • att lära dig enkla lekar, olika spel och deras regler.

   

   

  Bedömning:

 • att du kan anpassa dina rörelser till aktiviteten  

 • du ska veta hur man värmer upp och varför

 • du ska känna till allemansrättens grunder

 • du ska känna igen olika karttecken för att kunna följa en karta

 • att du kan leka och spela med regler