👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk ht åk 4

Skapad 2017-10-11 18:13 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 4 Svenska som andraspråk
Läsa, skriva, tala och samtala Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att läsa och förstå olika texter
 • att återberätta och/eller sammanfatta det du läst
 • att reflektera över texten och uttrycka egna tankar och åsikter utifrån det du läst
 • att skriva olika sorters texter
 • att använda stavningsregler och grammatikregler på rätt sätt i dina texter
 • att välja vilka ord och begrepp som passar bäst att använda i olika situationer
 • att tolka och värdera olika sorters källor
 • att kommunicera muntligt och delta i samtal med andra

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Under terminen kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:

 • Återberättande genre (i samband med besök på Komtek)
 • Beskrivande genre (i samband med arbetsområdet "Vikingatiden")
 • Temat "Gilla naturen"
 • Veckans ord (viktiga ord i SO och NO)
 • Läsning av gemensam skönlitteratur bok

För att träna förmågorna kommer vi att:

 • lära oss använda olika lässtrategier, när vi läser olika texter (gemensamt eller enskilt)
 • lära oss olika texters struktur (genrepedagogik)
 • lära oss att planera, skriva och bearbeta (t ex med hjälp av Intowords) egna texter
 • lära oss att göra texter och presentationer där ord och bild samspelar
 • träna på ge omdömen om olika texter (egna och andras)
 • träna på att uttrycka oss muntligt, i samtal och i redovisningar
 • samtala om språket och hur vi kan anpassa det utifrån syfte, person och situation
 • använda olika källor och träna på att värdera dessa 

VI KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU...

 • läser och förstår olika sorters texter,
 • skriver olika sorters texter
 • uttrycker dig muntligt i samtal med andra
 • använder olika källor och värderar dessa

Bedömningen sker på lektionerna, dvs på vilket sätt du är delaktig i aktiviteterna, men också i dina skrivna texter och muntliga presentationer (enskilt eller i grupp).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA