Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text

Skapad 2017-10-11 18:18 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Vi ska arbeta med beskrivande text. Du ska få skriva om ett valfritt land, djur, uppfinning eller blomma
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Du ska nu lära dig att skriva en beskrivande text och lära dig om Sveriges natur och djurliv.

Innehåll

I vecka 45 kommer du att börja på arbetet med att lära dig hur man skriver en beskrivande text samt hur Sveriges natur och djurliv ser ut.

Du kommer att arbeta och bli bedömd i både svenska och NO.

Du ska lära dig att:

 • skriva en faktatext om ett svenskt djur
 • använda dig av stor bokstav och punk på rätt ställe
 • använda dig av strukturen för en beskrivande text
 • kunna sätta en rubrik till din text och några underrubriker
 • ha tydliga styckindelningar
 • ha med ord som man brukar använda i beskrivande texter, till exempel spillning, föda, utseende och däggdjur (ämnesspecifika ord)
 • välja en bild som passar den texten du skrivit. Du kan till exempel välja en bild på en talgoxe som äter när du skrivit om talgoxens föda.
 • när du skrivit din text ska du läsa igenom den och bearbeta den (förbättra den). 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att skriva en faktatext om ett djur utifrån de satta målen.

 

(Bilden är ifrån Ungafakta)

 

Undervisning:

Vi kommer att arbeta utifrån cirkelmodellen där vi i fyra steg kommer att lära oss vad en beskrivande text är och hur man skriver en.

Steg 1- Bygga kunskap

Vi kommer att jämföra berättande och beskrivande texter, läsa faktatexter, se på korta filmklipp, titta på fåglarna vid vår fågelmatning, måla, diskutera och observera. 

 

Steg 2 - Titta på modeller
Vi går igenom hur man skriver en beskrivande text genom att titta på färdiga texter. Vi går igenom strukturer med rubriker, underrubriker och ämnesspecifika ord mm. 

 

Steg 3 - Gemensamt skrivande
Vi kommer att gemensamt i klassen skriva en eller flera beskrivande texter. Samtidigt som vi gör detta går vi återigen gå igenom strukturen och hur man kan tänka när man lägger upp sitt arbete med sin text.

 

Steg 4 - Individuellt skrivande (klass 1: i par/mindre grupp) 
Sist kommer ni att få skriva en text själva eller tillsammans med en klasskamrat. Under arbetets gång kommer ni att få stöttning och hjälp av både din lärare och dina kamrater. 

Uppgifter

 • Beskrivande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  SvA  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

SvA
Beskrivande text

Godtagbara kunskaper

Inte än
Delvis
Ja
Jag har passande rubriker
Du ska ha med, typ av djur, utbredning, bo, föda, utseende, ungar och övrigt.
Jag har styckeindelat texten
Jag skriver verb i presens
Jag skriver stor bokstav och punkt
Jag har stavat rätt
Jag skriver med god meningsbyggnad
Min text har ett tydligt innehåll
Håller mig till ämnet och ger tydlig information
Jag skriver med varierat språk
Faktan är relevant och korrekt
Texten är skriven utan egna åsikter
Texten ska vara opersonlig utan egna åsikter. Du får inte skriva att lodjuret är gulligt.
Jag har med bilder som förstärker texten och ger information
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: