👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktuella samhällsfrågor

Skapad 2017-10-11 19:32 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Vi tittar på Lilla aktuellt skola, för att få veta vad som händer i Sverige och världen, och för att träna på att uttycka åsikter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska träna din förmåga att uttrycka dig, värdera olika åsikter, och argumentera utifrån fakta och olika sätt att se på saker.

Bedömning - vad och hur

Du ska delta i samtal, ge synpunkter, kommentarer, och ställa frågor.

Undervisning och arbetsformer

Vi tittar regelbundet på Lilla aktuellt skola, och pratar om det som händer i Sverige och världen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3