👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrunden

Skapad 2017-10-11 19:59 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
I arbetet med våra elever är värdegrunden ett bra sätt att arbeta samman våra nya grupper. På hösten fokuserar vi på tre av skolans fem ledord, trygghet, respekt och ansvar.

Innehåll

Värdegrunden

Syfte/n för arbetsområdet

 • Vi vill att alla eleverna ska känna sig välkomna och trygga på vår skola
 • Vi vill ge eleverna en förståelse för varandras likheter och olikheter
 • Vi vill ge eleverna redskap för att kunna skilja mellan rätt och fel
 • Vi vill ge eleverna styrka att kunna stå upp både för sig själva och sinna klasskompisar
 • Vi vill att eleverna ska känna ansvar för skolans saker

 

Undervisningens innehåll: Hur?

 • Vi samtalar och diskuterar i små och stora grupper
 • Vi ser filmer med olika dilemman som vi tillsammans hittar många lösningar på
 • Vi tränar på att samarbeta med olika kompisar genom lek och rörelse
 • Vi har styrda aktiviteter och spel
 • Vi har kompis-tema och gör kompisarmband
 • Vi läser högt
 • Vi använder oss av drama, massage och yoga för att lära känna varandra 
 • Vi deltar i skolans likabehandlingsvecka där vi arbetar i blandade grupper från F-5. 

 

 Undervisningens innehåll: Vad?

 • Att eleverna ska må bra i skolan för att kunna ta in ny kunskap 
 • Att eleverna ska få en Vi-känsla med sina nya klasskompisar 
 • Vi vill att eleverna ska känna till skolans regler och att vi arbetar med likabehandling 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11