👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse svenska

Skapad 2017-10-11 21:20 i Dalhemsskolan Helsingborg
En förenklad läsförståelse LPP
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Du skall få arbeta med läsförståelse av olika texter. Vi skall framförallt arbeta med skönlitterär text och sakprosa dvs faktatext. vi börjar med att titta på Läsmysteriet och utifrån detta tillsammans modellera hur vi använder oss av strategierna för att förstå en text.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Du kommer att fa utveckla din förmåga att förstå och bearbeta texter av olika slag som du läser.

Så här skall vi arbeta

Vad?

Vi kommer att arbeta med texter skrivna för barn och unga som har ett enkelt språk och uppbyggnad. Det kommer att handla om skönlitteratur men även  texter från de läromedel vi använder . Vi kommer att börja med att titta på Läsmysteriet , för att sedan modellera hur vi använder oss av de olika läsförståelsestrategier.

Hur?

Du kommer att få arbeta med övningar både före och efter läsningen av texten för att skapa en förförståelse och förkunskap samt lära dig nya ord och begrepp. Vi kommer framförallt att arbeta med övningar som kontrollerar den tydliga läsförståelsen. Till viss del kommer vi att beröra den läsförståelse som finns "mellan raderna" där man finner svaret i sammanhanget.  

Detta kommer att bedömas

Du kommer att bedömas  om du:

* kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt
* kan göra sammanfattningar av olika texters innehåll samt ha egna tankar om det upplevda i läsningen
Detta visar på den grundläggande läsförståelsen.

Dessutom om du kan:
* tolka texter och föra resonemang om budskap i olika texter samt
* beskriva din upplevelse av läsningen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6