👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Informationsskylt

Skapad 2017-10-11 21:22 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Svenska Bild
"Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser."

Innehåll

Informationsskylt

 Uppgift

Du ska göra en informationsskylt. Skylten ska ha formen efter hur verkliga trafikskyltar ser ut.

 

 • Syfte
  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap - BL
  • formulera sig och kommunicera i tal [...] - BL
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang - SV
 • Centralt innehåll
  - Bildframställning
  • Framställning av berättande och informativa bilder [...] - BL

 • - Tala, lyssna, samtala
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder [...] som kan stödja presentationer - SV

 • Kunskapskrav
  • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk - BL C
  • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang - BL C
  • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare - SV C

 • Bedömning
  • Hur informativ skylten är
  • Hur du kan koppla den till egna erfarenheter, åsikter eller upplevelser
  • Hur du muntligt presenterar din informationsskylt, alltså vad du har gjort för skylt och varför
  • Hur du berättar om din skylt, fall du har en inledning, ett innehåll och en avslutning
  • Hur du anpassar dig till syfte och sammanhang

Matriser

Sv Bl
Informationsskylt

-->
-->
-->
-->
Bildframställning
Du är på god väg att kunna framställa en informativ bild som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk.
Du kan framställa en informativ bild som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk.
Du kan framställa en informativ bild som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk.
Du kan framställa en informativ bild som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk.
Bilpresentation
Du är på god väg att kunna presentera din bild med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan presentera din bild med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan presentera din bild med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan presentera din bild med god anpassning till syfte och sammanhang.
Sv - muntligt
Du är på god väg att kunna förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.