👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö, kompostering och källsortering

Skapad 2017-10-11 21:26 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 1 – 3 Bild NO (år 1-3)
Vi är en skola med Grön Flagg. Det innebär att vi arbetar extra för en god miljö och hållbar utveckling.

Innehåll

Vi lämnar våra fruktrester i skolans kompost. Vi undersöker vad som händer i komposten  och dokumenterar det.

Vi ska träna på att källsortera skräp i skolans återvinningskärl. Vi kommer att prata om vilket material skräpet är tillverkat av.

Vi ska ta reda på vad som händer med skräpet när det lämnar skolan.

Vi kommer att delta på skolans vårstädning. 

Vi försöker minska matsvinnet i matsalen.

Vi samtalar om vikten att vara rädd om sina egna och skolans  saker ur ett miljöperspektiv.

 

 

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

Du kommer att få samtala och diskutera kring vad du och dina kompisar i skolan kan göra 

för att bidra till en hållbar miljö.

Du kommer att få undersöka komposten noga.

Du kommer att få träna på att källsortera.

Du kommer att få se på  film och återberätta.

Du kommer att få fundera och berätta dina tankar.

 


 

5. Bedömning

6. Kunskapskrav

Du ska arbeta aktivt och reflektera över ditt eget arbete.

Du ska kunna berätta om några olika föremål, vilket material de är tillverkade av och hur de kan sorteras.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3