Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dari F - 3

Skapad 2017-10-11 22:47 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Läroplan för grundskolor, modersmål – Dari - ht 2017 vt 2018
Grundskola F – 3 Modersmål
Under denna terminen ska vi lära oss dari alfabetet för att kunna skriva och läsa enkla ord och meningar på modersmålet.

Innehåll

 

Inledning

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom modersmålet utvecklar eleven sin identitet och förståelse för omvärlden.

 

Avsnitt 1

Kursplanens syfte

 

*    Att lära alfabetet i alfabetiska ordning;

*    Att kommunicera i tal och skrift;

*    Använda modersmålet för att utveckla språket och sitt lärande;

 

*    Uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 

Avsnitt 2

Konkreta mål

 

*    Kunna alfabetet i alfabetiska ordningar;

*    Kunna namnen på bokstäverna;

     Använda alfabetet att skriva enkla ord;

     Kunna skriva sitt namn;*   

*    Läsa och förstå enkla texter;

*    Skriva enkla texter som är kända till åldern;

*    Stava bekanta ord;

*    Lyssna och läsa på sagor, remsor och förstå innehållet;

*    Delta i samtal.

 

Avsnitt 3

Undervisning/ Arbetssätt

 

*    Träna modersmålets uttal i jämförelse med svenskans uttal;

*    Högläsning;

*    Träna på att uttrycka känslor och åsikter;

*    Arbeta med ord, stavning och skrivning;

     Lyssna på följande sång som handlar om dari alfabetet.

     

 

*    Återberätta texter.

*    Rita bilder till texter.

*    Högtider, årstider och traditioner.

*    Enkla jämförelser mellan modersmålet och svenska alfabetet.

*    Färger.

*    Lyssna och läsa på alfabetet, sagor, remsor i böcker och på datorn.

     

*    Använda datorn enligt bokens instruktioner ”CD”n.

 

Avsnitt 4

Kommer att bedöma

 

*    Säger alfabetet i alfabetiska ordningar;

*    Nämner bokstäverna;

*    Läse korta och enkla texter;

*    Berätta om en bild och vardagliga händelse;

*    Läsa och skriva på modersmålet;

*    Tala, lyssna och samtala;

*    Uttrycka sina känslor och åsikter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Dari 1- 3

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: