👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2017-10-12 08:14 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Biologi
Din kropp är en av de mest fantastiska organismer som finns på jorden. Du består av tiotusentals miljarder små celler som alla har ett eget liv. Cellerna samarbetar och bildar tillsammans olika organ och organsystem - människokroppen. Detta arbetsområde berättar om hur din kropp fungerar.

Innehåll

Vad ska vi lära oss i detta arbetsområde?

I arbetsområdet "MÄNNISKAN" så kommer du att få lära dig hur de olika organsystemen samarbetar för att kroppen ska fungera samt olika sjukdomar som kan drabba vår kropp. Vi kommer att arbeta med cellens uppbyggnad till en början för att sedan gå in på matspjälkningen, andningen, blodomloppet, immunförsvaret, skelettet, musklerna, huden, nervsystemet och slutningen hormonerna.

Hur ska vi arbeta med detta område?

 • Föreläsningar och diskussioner i par samt i helklass
 • Filmer 
 • Läsa i boken och arbeta med kunskapsfrågor
 • Häfte runt människan 
 • Finalen
 • Skriftligt prov 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Kunskapskrav inom området Människokroppen, Norrtullsskolan.

E
C
A
Samtala och diskutera Frågor, åsikter & argument
Du kan samtala om och diskutera frågor som handlar om människokroppen. I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som handlar om människokroppen. I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt
Du kan samtala om och diskutera frågor som handlar om människokroppen. I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information Använda information & anpassa framställning
Du kan söka information om de olika organsystemen ur faktaboken och skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan söka information om de olika organsystemen ur faktaboken och skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan söka information om de olika organsystemen och skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Du har grundläggande kunskaper om kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du har goda kunskaper om kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du har mycket goda kunskaper om kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.